Rezija - Resia

Kultura in navade

Rezijanski koledar / Naš kolindrin

Rezijanski koledar “Naš Kolindrin” izhaja v Reziji od leta 1989. Prve tri številke je pripravila pesnica Silvana Paletti. Te rozajanski kolindrin jë publikän tu-w Reziji od lëta 1989. Te pärve trï nümarje bila je naredila Silvana Paletti.

NAŠ KOLINDRIN 2023

Ta-na kolindrinu za lëtu 2023 so litratavi od alpinuw. Za lajät jë štorija od tih štirih grüuw alpinuw, ka so ano so bili tu-w Reziji. Rezijanski koledar 2023 je posvečen alpincem in njihovim aktivnostim, predvsem na socialnem področju.

NAŠ KOLINDRIN 2022

Ta-na kolindrinu za lëtu 2022 so litratavi ka kazajo Rezijo anu nji lipe mësta. Vse litratavi so od Danielina Ploca. Za lajät so te stare rozajanske nawade. Naslov letosnjega koledarja je “letni časi in tradicije v Reziji”. Fotografije so od Daniela Buttola Ploca. Predstavljene so tudi stare navade, ki so v dolini v teku leta.

NAŠ KOLINDRIN 2021

Ta-na kolindrinu za lëtu 2021 so litratavi od fjëšt anu segr, ka so bile tu-w Reziji lita nazëd. Ziz to boljo, ka jë w nö se na smi narejat fjëšt, za wojo isoga čirkolo jë si pumïslil naredit isi kolindrin za ledat litrate da kaku to bilu kar čakamo, da to bodi spet tej prid. Tema novega rezijanskega koledarja sta domači prazniki in šegr.

NAŠ KOLINDRIN 2020

Ta-na kolindrinu za lëtu 2020 so litratavi od tih mladih, ka igrajo balun. Kolindrin jë bil narëd wkop ziz asočacjunjo za šport. 

NAŠ KOLINDRIN 2019

Ta-na kolindrinu za lëtu 2019 so litratavi od brusarjuw. Isö to jë bilu narëd za spomanot 20 lit muzea brusarjuw, ka jë ta-na Solbici.  

NAŠ KOLINDRIN 2018

Ta-na kolindrinu za lëtu 2018 so litratavi od našaga folklora anu se mörë lehku lajät pa štorjo. Isö to jë bilu narëd za spomanot 180 lit.  Rezijanski koledar za leto 2018 predstavlja slike in zgodovino rezijanske folklorne skupine. Letos rezijanska folklorna skupina praznuje 180 let.

NAŠ KOLINDRIN 2017

Ta-na kolindrinu za lëtu 2017 so litratavi od naših judi, ka so šle po svëtu po ti drugi wöjski. Tama koledarja je izseljenstvo.

NAŠ KOLINDRIN 2016

Ta-na kolindrinu za lëtu 2016 so litratavi ziz jaharji (ćačadörji). Jë napïsana štorja od asočacjuni od ćačadörjuw anu da kaku se jë hudïlo jahat nur noga tïmpa. So namulinani pa brawji anu jë napïsanu njeh jïmë. 

copertina

NAŠ KOLINDRIN 2015

Ta-na kolindrinu za lëtu 2015 so litratavi ziz majani anu krïži, ka so po wsëj dulïni anu po planïnah. Se mörë lajät, da kaku se di anu da kako so ǵali naši ti stari, da kaku ni so prusïli Böga anu da kaku ni so se diwali tu-w bögave roke.

kolindrin 2015

NAŠ KOLINDRIN 2014

Ta-na kolindrinu za lëtu 2014 so nejveć litratavi od ćamararjuw anu od šćätul ka mamö tu-w Reziji. Se mörë lehku rićet, da wsaka cirkuw tu-w Reziji mä no šćatulo za ćamararje. Se mörë pa lajät karjë nih riči od ise lipe anu wridne nawade ka mamö tu-w Reziji.

copertina calendario 2014

NAŠ KOLINDRIN 2013

Želim kopijo: rozajanskidum@libero.it


Arhiv koledarja: 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000 – 1989

Associazione Culturale Museo Della Gente Della Val Resia

Via Udine, 12 - 33010 Resia/Rezija (UD)
tel./fax. +39 0433 53428
e-mail: info@rezija.com
P.IVA: 02602880300 - C.F.: 93009830303