Rezija - Resia

Kultura in navade

Vsi dogodki

03.06.2020 – SOLBICA/STOLVIZZA. Muzeo od tih rozajanskih judi/Muzej rezijanskih ljudi.
Od danes je v muzeju na ogled nova etnografska razstava z naslovom “Od puvijala dardu karsta / Dalla nascita al Battesimo / Od rojstva do krsta”.

11.10.2019 – SOLBICA/STOLVIZZA. Muzeo od brusarjuw/Muzej brusačev. OKROWLA TAWLA/OKROGLA MIZA.
Za spomanot profesörja Milka Matičetovaga Muzeo od tih rozajanskih judi jë organizäl no okrowlo tawlo za rumunet od tih rozajanskih pravic anu da ka to be bilu wridnu naredit šćë za je zdëlat poznät.
Ob 100 letnici rojstva dr. Milka Matičetovega je Muzej rezijanskih ljudi organiziral okroglo mizo o rezijanskih pravljicah.

21.09.2019 – SOLBICA/STOLVIZZA. KONCERT/CONCERTO. 
Za spomanot Milka Matičetovaga. Je pëla Ljoba Jenče anu žane od našaga folklora.
V spominu dr. Milka Matičetega (1919-2014) je Muzej rezijanskih ljudi sodeloval pri koncertu Ljobe Jenče. Sodelovale so tudi ženske domače folklorne skupinee.

11.08.2019 – SOLBICA/STOLVIZZA. Muzeo od tih rozajanskih judi/Muzej rezijanskih ljudi.
Te din na fjëšti brüsarjuw somo pravili pravice od jaharjuw anu modvëduw.
Ob prazniku brusačev smo v muzeju  pripovedovali pravljice o lovcih in medvedih.

10.08.2019 – SOLBICA/STOLVIZZA. FJEŠTA BRUSARJUW/PRAZNIK BRUSAČEV.
Dan wridni konvenjo za vïdët, da kaku mörë tet löpu na ta-prid dëlu brüsarjuw.
Sodelovanje pri posvetu o razvoju brusaštva ob 22. Prazniku brusačev.

10.08.2019 – Solbica/Stolvizza. Etnografska razstava “Lovski noži in trofeje.

03.08.2019 – Solbica/Stolvizza. Predstavitev pravljice  “Te lipi sin od grofa” ob 900-letnici možaške obatije. Pravljica je bila pripravljena skupja z domačimi otroci.

29.06.2019 – Šmartno (Slovenija).  V “Pravljični vasi” tudi pravljice iz Rezije.

06.05.2019 – Pedagoska fakulteta Univerzi v Ljubljani / Facoltà di P

06.05.2019 – Pedagoska fakulteta Univerzi v Ljubljani. Na povabilo  dr. Milene Mileve Blazič predavanje o rezijanskem ustnem izročilu.

02.05.2019 – Rezija/Resia. Muzeo od tih rozajanskih judi / Muzej rezijanskih ljudi. 

02.04.2019 – Rezija – Ravanca. Kulturni dom. Koncert Primorske Poje.

02.04.2019 – Rezija – Muzej rezijanskih ljudi.  IBBY je proglasil 2. april, rojstni dan Hansa Christiana Andersena, za Mednarodni dan knjig za otroke. V muzeju na Solbici v Reziji je na ogled etnografska razstava pravljic in je tudi sekcija knjig za otroke.

24.03.2019 – Rezija – Ljubljana. 22. Pripovedovalski festival. Ob 100. letnici rojstva dr. Milka Matičetovega je Muzej rezijanskih ljudi sprejel skupino iz Ljubljane. Popoldne v kulturnem domu na Ravanci je bila spominska prireditev.

22-31.03.2019 – Rezija – Ljubljana. 22. Pripovedovalski festival. Ob 100. letnici rojstva dr. Milka Matičetovega je letos Muzej rezijanskih ljudi partner Pripovedovalskega festivala.

PF_2019_knjizica_3-1

31.01 – 03.02.2019 – Ravanca /Prato di Resia. Ob 100. letnici rojstva dr. Milka Matičetovega je letos Muzej rezijanskih ljudi partner 22. Pripovedovalskega festivala. In zato je muzej sodeloval pri delavnici pravljic, ki jo je vodil Michael Harvey. Obiskal je tudi razstavo pravljic v Muzeju rezijanskih ljudi.

01.07.2018 – Ravanca. V kulturnem domu smo novinarjem iz alpskega obmocja predstavili rezijansko kulturo.

09.06.2018 – Solbica. Muzeo od tih rozajanskih judi. Koncert s mladinsko vokalno skupino Anakrousis.

20.05.2018 – Solbica. Muzeo od tih rozajanskih judi so bile žane z kora TRLCE. V Muzeju rezijanskih ljudi srečanje z ženskim zborom Trlce iz Vrhnike. Zapeli smo tudi nekaj domačih viž in prebrali “Skodelico kave” I. Cankarja.

22.04.2018 – Solbica.  V Muzeju rezijanskih ljudi smo predstavili knjigo o duhovniku Odorico Buttolo.

20.03.2018 – Solbica /Stolvizza. Muzeo od tih rozajanskih judi. World storytelling day. Pravice za vse. V Muzeju smo spomnili svetovni dan pripovedništva. 

04.03.2018 – Solbica. Muzej rezijanskih ljudi. Predstavitev Trinkovega koledarja 2018 in knjigo Brune Dorbolo “Tala je naša zemja an mi smo nje snuovi”.

14.08.2017 – Ravanca. V okviru projekta  FOLK in TOUR so približno trideset godcev zaigrali violine oziroma “citire”.

07.05-05.06.2016 – Muzejska zbirka v Bili. Fotografska razstava o potresu v Reziji.

01.08.2015 – Solbica/Stolvizza. Pravljica v kraju Puje. 

28.03.2015 – Muzejska zbirka v Bili. Otvoritev infopointa evropskega projekta Italija – Slovenija “ZborZbirk” in predstavitev knjige “FIABE RESIANE / REZIJANSKE PRAVLJICE / PRAVICE PO ROZAJANSKIN”.

Pravice po rozajanskin

14.02.2015 – Solbica. V cerkvi predstavitev knjige “Ta solbaška cirkuw ano te svete wuže po nes / La chiesa di Stolvizza ed i canti religiosi in resiano”. TU-W CARKVË TA-NA SOLBICI. 

Ta solbaska cirkow ano te svete wuze po nes

W saböto 14 dnuw favrarja po miši, na ne sëden zvëčara, tu-w carkvë ta-na Solbici jë bil pražanten lïbri, tu ki jë napïsana štorja od te solbaške carkve. Iti din jë bila miša za svetaa Valantïna ano wžë po starin to jë bila, za Solbico, na valïka fjëšta.
Lïbri jë a napïsel Sandro Quaglia Ǵukatöw, ki an dila tu-w asočäcjuni Muzeo od tih rozajonski judi.
Lani no lëto jë bil napïsen iden taki lïbri pa za to ravanško cirköw, ki to jë moti od wsë carkvi tu-w Reziji.
Tu-w lïbrino se mörë lajet karjë ni wridni rači. Se mörë lajet, da kada jë bila norëd ta pyrwa cirköw, ta ki jë bila ta-na Wortë ano iso cirköw jë bila pajala wkrej na valïka pöwadenj lëta 1746. Po isëj jë se pöčala nareet ta nöwa cirköw ta ki jë šćë nešnji din ano isa jë norëd ta-na skali. Tu-w počnet na nï bila teköj jo vïdimo mï mo tu-w lita ni so jo naredili rudi vinčo ano itako pa türen.
W saböto jë römonil nejprit jëro, don Gianluca Molinaro, ki an jë powalili isö lipë dëlo, po njamo Luigia Negro Šimiljonawa, ki na jë rakla da ka dila asočacjuni museo od tih rozajonski judi, ki to so litos dwisti lit ki na jë bila ǵöna orë ano Giorgio Banchig prešident asočacjuni Eugenio Banchini, ki na jë pomoala štampet lïbrin,
Da ka jë tu-w lïbrino jë löpo pokazel ziz litrati ano špjegel Sandro Quaglia Ǧukatow. Se jë molo pa vïdët te stare dokuminte ano reǵištrine, ki se jë doparalo za napïset lïbri.
Ta-na koncy lïbrina so napïsane te carkwonske wuže, ki znomo šćalë nešnji din ano skorë wse ni šćalë se pujajo. Ni so napïsane po nes ano po laški. Za isö dëlo sta pomoala Silvana Paletti Bertulawa ano Renato Quaglia Ǵukatöw.
Iti din jë bila pa Ljoba Jenče ano tu-w zarobit na jë zapëla wužo Sveti Sinti Lawdić.

29.05.2014 – Videm / Udine. Na videmski univerzi mednarodni posvet v okviru projekta Italija – Slovenija “ZborZbirk”.

Programma_convegno_Program_posveta maj 2014

18.05.2014 – Froeg Bei Rosegg / Na Bregu pri Fari (Avstrija) – Handwerkstag: Altes heimlisches Handwerk neu entdecken… / Dan rokodelstva: odkrivajmo staro domače rokodelstvo.

Dan rokodelstva 1

Dan rokodelstva 2

Dan rokodelstva 3

Dan rokodelstva na bregu 4

24.04.2014 – BOVEC. POSVET IN OKROGLA MIZA NA TEMO “NESNOVNA KULTURNA DEDIŠČINA KOT POSLOVNA PRILOŽNOT”.

Prirocnik     Bovec

09.03.2014 – SOLBICA/STOLVIZZA. PREDSTAVITEV KNJIGE / PRAŽANTACJUN LIBRINA “Venzone in guerra”.

Venzone in guerra

22.02.2014 – VENZONE / PUŠJA VES. PRAŽANTACJUN LIBRINA / PREDSTAVITEV KNJIGE “Župnjiška cerkev v Reziji”

Zupnjiska cirkow Copertina-guida-mostra-2013-santuario

11-12.10.2013 – KRANJ (SLOVENIJA). ZBOROVANJE SLOVENSKEGA MUZEJSKEGA DRUŠTVA.

Prvi del zborovanja v občinski stavbi.

Kranj 1

Drugi del zborovanja na sedežu kranjskega muzeja.

Kranj 2

V tem delu sta prestavili svoje delovanje Luigia Negro (kulturno društvo “Rozajanski Dum” in kulturno društvo “Muzej rezijanskih ljudi) in Milvana Arko Pijevac (Hrvaško muzejsko društvo). Predstavila ju je predsednica slovenskega muzejskega društva Verena Štekar Vidic.

Kranj 3

Nova razstava v muzeju.

Kranj 4

Kranj 5

Kranj 6

Kranj 10

Kranj 11

09.08.2013 – SOLBICA / STOLVIZZA – “TU-W WASY SE PRAVI PRAVICA” –  OTVORITEV POT Z DOMAČO PRAVLJICO.

W petek 9 dnuw avošta na ne 6 populdnë tu-w Wasy ta-na Solbici jë bila pražantala ta nöwa pot ziz pravico od patalïna, lisïce ano uka. So romonïli Giancarlo Quaglia ano Giuliano Fiorini, ka to jë prešident ano segretari od asočacjuni “ViviStolvizza” ano Luigia Negro, prešïdent od asočacjuni “Muzeo od tih rozajanskih judi” ano od čirkola “Rozajanski Dum”. Ise dvi asočacjuni so organizali iso rič. Iti din to pravilo pravice pa Silvana Paletti, po nes, ano Luisa Cher z Barda po njy, ki to jë den slavinski djalët teköj neš. Po isëj poti se mörë vïdët kwadrine ki jë naredila Erica Fabris. Iti din pravica jë se rakla po solbaški, po laški, po slavinski standard ano pa po niški.

Copia di Pravica 3

Copia di pravica 7

Copia di pravica 14

05.08.2013 – RAVANCA/PRATO – OTVORITEV RAZSTAVE IN PREDSTAVITEV KNJIGE “LA PIEVE DELLA VAL RESIA – Da qui non andare via senza recitare l’Ave Maria – Un santuario mariano ai piedi del Canin”

W pondijek 5 dnuw avošta na ne 8 zvëčara tu-w carkvë ta-na Ravaci jë bil pražanten lïbri “La pieve della Val Resia – Da qui non andare via senza recitare l’Ave Maria – Un santuario mariano ai piedi del Canin”. Lïbri so a naredili cirkow ta-na Ravanci, asočacjun “Muzeo od tih rozajanskih judi” ano asočacjun “don Eugenio Blanchini”. Iti din so römunili: jëro, don Gianluca Molinaro, mons. Lorenzo Caucig, šïndik, Sergio Chinese, Luigia Negro Ojskina Šimiljonawa, prešident od asočacjuni “Muzeo od tih rozajanskih judi” ano Giorgio Banchig, prešident od asočacjuni “don Eugenio Blanchini”. Od lïbrina ano od kazanja jë römonil Sandro Quaglia od asočacjuni “Muzeo od tih rozajanskih judi” ki an jë naredil nejvinčë dëlo. Tu-w rivet Catia Quaglia Bidrinawa jë lajala ne par racjun, ki so tu-w lïbrino:  Ma dušïčica na dajë glorjo Göspudu” (Magnificat), Kredö  ano Slatko paž. V ponedeljek 5. avgust ob 8 uri zvečer je bila v cerkvi na Ravanci predstavljena knjiga  “La pieve della Val Resia – Da qui non andare via senza recitare l’Ave Maria – Un santuario mariano ai piedi del Canin”. Knjigo sta izdali cerkev na Ravanci, kulturno društvo “Muzej rezijanskih ljudi” in kulturno društvo “don Eugenio Blanchini”. Spregovorili so: Gianluca Molinaro, duhovnik Rezije, mons. Lorenzo Caucig, možaški opat, Sergio Chinese, župan Rezije, Sandro Quaglia, glavni avtor knjige in razstave, Luigia Negro, predsednica društva “Muzej rezijanskih ljudi” in zgodovinar Giorgio Banchig, predsednik združenja “don Eugenio Blanchini”. Na koncu je Catia Quaglia iz knjige prebrala par molitev v domačem slovenskem narečju: Ma dušïčica na dajë glorjo Göspudu” (Magnificat), Kredö  in Slatko paž.

Copia di Copertina guida mostra 2013 - santuario Copia di Copia di Copertina guida mostra 2013 - santuario

01.06.2013 – SOLBICA/STOLVIZZA – PREDSTAVITEV KNJIGE ZA OTROKE “DILA TU-W REZIJI”

W saböto 1 din jünja na ne štiri populdnë tu-w muzeo od brüsarja ta-na Solbici jë bil pražanten lïbri za otroke “DILA TU-W REZIJI”, ki jë naredila noša asočacjun. So romonïli: Sandro Ǵukatow, ki an jë naredil lïbri, Cristina Buttolo, ašešor za kultüro, Ǧwen Ojska, prišident od brüsarjow, Luuǵica Ojskina, prešident od muzeo od tih rozajonskih judi, profesör Matej Šekli ano profesör Roberto Dapit. Je zarobila ziz no lipo poezijo Silvana Bertulawa. V soboto 1. juni ob 4 popoldne v muzeju brusača na Solbici je bila predstavljena knjiga “DILA TU-W REZIJI”, ki je izdalo naše društvo. Spregovorili so: Sandro Quaglia, avtor knjige, Cristina Buttolo, občinska odbornica za kulturo, Giovanni Negro, predsednik brusačev, Luigia Negro, predsednica našega društva, profesor Matej Šekli in profesor Roberto Dapit. Pisateljica Silvana Paletti je končala z lepo poezijo.

Presentazione

18.05.2013 – KANAL OB SOČI (SLOVENIJA) – DELAVNI SESTANEK PROJEKTA ITALIJA-SLOVENIJA ‘ZBORZBIRK’

W saböto 18 dnuw maja tu-w Kanalo ob Soči so se nalëzli itï ka so tu-w proǵëto ZborZbirk. Iti din se jë pražantalu pa dëlu od naše asočacjuni anu ito od muzea od brüsarjow. V soboto 18. maja v Kanalu ob Soči so se dobili partnerji evropskega projekta Italija-Slovenija ‘ZborZbirk’. Ob tej priložnosti je bilo predstavljeno tudi delovanje našega društa in društva brusačev.

Sandro Quaglia

26.03.2013 – RATEČE (SLOVENIJA) – DELAVNI SESTANEK PARTNERJEV PROJEKTA ‘ZBORZBIRK’

V torek 26. marca so se na delovnem sestanku v Ratečah sestali partnerji mednarodnega projekta ‘Zborzbirk’, da bi preverili dozdaj opravljene dejavnosti in se dogovorili o nadaljnem delu predvidenemu  v samem projektu.  Prisotni na seji so bili tudi predstavniki kulturnega društva “Muzej rezijanskih ljudi”.

29.12.12. KONCERT NAŠE STARE WUŽE

Ljoba Jenče in Sandro Quaglia

Ljoba Jenca in Sandro Quaglia v cerkvi na Solbici 29.12.2012

25.10.12. NOVA GORICA. PREDSTAVITEV EVROPSKEGA PROJEKTA ZBOR/ZBIRK

VABILO_ZBORZBIRK

AVGUST 2012. KÏKEJ PRAVI  PRAVICO / KIKEJ PRIPOVEDUJE PRAVLJICO

Pravica 1

AVGUST 2012. ETNOGRAFSKA RAZSTAVA “ŠKULA ANU ŠKOLERJI TU-W REZIJI –LA SCUOLA E GLI SCOLARI A RESIA”

23.06.12. ZBILJE – MEDVODE (SLOVENIA). KRESOVANJE NA JEZERU. Nastopila sta folklorna skupina “Val Resia” in pisatelj Renato Quaglia.  Tu-w Zbilje jë bil kris za Sin Ǧwana. So bili ti rozajanski plesawci nu citirawci anu Renato Quaglia.

Pravica 2

Associazione Culturale Museo Della Gente Della Val Resia

Via Udine, 12 - 33010 Resia/Rezija (UD)
tel./fax. +39 0433 53428
e-mail: info@rezija.com
P.IVA: 02602880300 - C.F.: 93009830303