Rezija - Resia

Kultura in navade

Vsi dogodki

1983

26 dnuw novembarja –  Jë se ǵal gorë te rozajanski kultürski čirkolo “Rozajanski Dum”. Te pärvi prešident to jë bil Aldo Madotto. 26. Novembra je bilo ustanovljeno kulturno društvo “Rozajanski Dum”. Prvi predsednik je bil Aldo Madotto.

1984

15 dnuw ǧanarja – Tu-w ti rozajanski kultürski hïši jë bil pražantän čirkolo anu to je se raklo, da zakoj an jë bil ǵan gorë. 15. Januar – V kulturnem domu je bilo predstavljeno društvo in namene.

Vilažej – Jë se organizäl konkors za otroke za pïsat po näs. Spomladi – Društvo je organiziralo prvi domači narečni natečaj za otroke.

copia per internet

24 dni jünja – Premjacju za te pärvi konkors po näs. 24. juni  – Podelitev nagrad prvega domačega narečnega natečaja.

12 dnuw avošta – Fjëšta kramarjuw.  12. avgust – Praznik kramarjev in rezijanov po svetu.

15 dnuw avošta – Šmarna miša. 15. avgust – Šmarna miša – 1. domača zborovska revija. Zborovke skupine so bile iz Bile, Liščac, Osojan in Solbice.

1 din dicembarja – Rozajanavi se nalažajo tu-w Farjülë. 1. december – Srečanje z rezijani iz Učje, ki  živijo v Čenti in v bližini.

1985

Vilažej – čirkolo jë organizäl učanjë tu w škuli ta na našo kultüro. Sta wučila Aldo Madotto ano Renato Quaglia.  Spomladi. Predavanja o domači kulturi v šoli. Predavanja sta imela predsednik Aldo Madotto in pisatelj Renato Quaglia.

Vilažej – Cirkolo jë organizäl te sogont konkors za pïsat po näs. Tïtul jë bil: “Ko ni so nan pravile tuw skule od Rezije”. Spomladi – 2° domači narečni natečaj za otroke.

26 dnuw maja – Jë römonil Milko Matičetov anu se jë pokazalo ne stare filmate.  Kulturno srečanje z ak. Milkom Matičetovem in predstavitev starih posnetkov.

15 dnuw avošta Šmarna miša – Naši jüdi so pëli po näs.  15. avgut. Šmarna miša. 2. zborovska revija domačih pesmi.

21 din satembarja – Se jë pëlu anu plesalu. 21. september. Zborovska in plesna revija.

8 dnuw dicembarja – Rozajanavi so se nalëzli tu-w Gurïci. 8 dicembre – Srečanje rezijanov v Gorici.

1986

Ǧanar – Renato Quaglia jë te növi prešident. Januar – nov predsednik društva je pisatelj Renato Quaglia.

Vilažej – Cirkolo jë organizäl te trëtnji konkors po näs. Tïtul jë bil: Rezija, ma dolina”. Spomladi – Tretnji narečni natečaj za otroke.

22 dni jünja – Rozajanska kultürska hïša (Ravanca). Premiacjun toga trëtnjaga konkorsa po näs. 22. juni.- Kulturni dom. Nagrada tretnjega domačega narečnega natečaja za otroke.

14 – 24 dni avošta – Rozajanska kultürska hïša (Ravanca). Kramarjavi Din. Kazanjë kwadrinuw Brunette Di Lenardo anu litratuw Gabrielina Cherubinija. Naša cïtira anu naše wüže. Litratavi od Danila Clemente. Zapëli so pa “I Resia”. 14. avgust. – Kulturni dom.  Kramarjavi Din. Razstava slik Brunette Di Lenardo in fotografij Gabrieleja Cherubinija. Domača glasba in petje. Slike Danila Clemente in nastop skupine “I Resia”.

24 dni avošta – Rozajanska kultürska hïša (Ravanca). Teatro. 24. avgust. Kulturni dom. Gledališka predstava.

1987

14 – 21 din avošta – Rozajanska kultürska hïša (Ravanca). Kazanjë kwadrinuw anu dil Brunette Di Lenardo, Marie Pie Di Lenardo anu Donatelle Bini. 14. – 21. avgust – Kulturni dom. Umetniška razstava domačih slikarjev.

20 dnuw dicembarja – Solbica. Wuže za Vinahti. 20. december – Solbica. Božični koncert z zborom “Milan Pertot” iz Trsta.

1988

14 – 21 din avošta – Rozajanska kultürska hïša (Ravanca). 1. kazanjë “Una Finestra sul Futuro”. Jë bil pa koncert od “I Resia” anu je bila pražantana kaseta wuž “Iti din”.  14. – 21. avgust – kulturni dom (Ravanca). Prva razstava “Una Finestra sul Futuro”. 14 avgust koncer s skupino “I Resia” in predstavitev avdiokasete “Iti din”.

1989

13 – 21 din avošta – Rozajanska kultürska hïša (Ravanca). Drugë kazanjë “Una Finestra sul Futuro”. 13. avošta jë bila pražantana videokaseta “Val Resia”, ka jë bil naredil Gabriele Cherubini. 13. – 21. Avgusta – kulturni dom (Ravanca). Druga razstava “Una Finestra sul Futuro”. 13. avgust  predstavitev dokumentarca “Val Resia”, ki je bila prva videokaseta o dolini Reziji. Film traja približno četrt ure in je sestavljen iz diapositivov.

1990

13 dnuw avošta – Rozajanska kultürska hïša (Ravanca). 3. kazanjë “Una Finestra sul Futuro”. Jë bil pražantän te pärvi diško kora “Monte Canin” Hre Alba. 13. avgust – Kulturni dom. 3. razstava “Una Finestra sul Futuro” z predstavitvjo prve plošče moškega zbora “Monte Canin” Hre Alba. 16 dnuw avošta jë bil pražantän librin Tabor Rezija 89. 16. avgusta je bila predstavljena knjiga “Tabor Rezija 89”.

1991

Marča – Luigia Negro jë te növi prešident čirkola. Marec – Luigia Negro je nova predsednica društva.

Vilažej – Naša kultüra tu-w škuli. Wučil jë pa prof. Pavle Merkù. Spomladi – Predavanja o domači kulturi v  šoli. Med drugimi je predaval tudi prof. Pavle Merkù iz Trsta.

Vilažej – te štärtnji konkors za pïsat po näs. Spomladi – 4. domačni narečni natečaj za otroke.

Maja – Bologna. Tu-w Bologni jë bilu kazanjë Rezije za spomanot 15 lit potresa. Maja – Bologna. Razstava o Reziji ob 15 letnici potresa.

8  dnuw avošta – Rozajanska kultürska hïša (Ravanca). 4. kazanjë “Una Finestra sul Futuro”. Jë bil pražantän lïbrin “Storia del Gruppo Folkloristico Val Resia 1838 – 1990). 8. avgust – Kulturni dom (Ravanca).  4. razstava “Una Finestra sul Futuro” s predstavitvjo knjige folklorne skupine “Storia del Gruppo Folkloristico Val Resia 1838-1990”. 11 dnuw avošta jë bila premjacjun otruk, ka so napïsali kej po näs. 11. avgust je bilo nagrajevanje udeležencev 4. narečnega natečaja. 12 dnuw avošta je bil pražantän lïbrin “Lipe rožize” od kora “Monte Canin”. 12. avgust je bila predstavljena knjiga “Lipe rožice” moškega zbora “Monte Canin”.

28 dnuw dicembarja – Rozajanska kultürska hïša (Ravanca). Koncert za pomagat Sloveniji anu Kroaciji. So pëli te biske žinïce, Rino Chinese, te möški koro “Monte Canin” anu jë plesal näš folklore.  28. decembra – Kulturni dom. Koncert pro Slovenija in Hrvaška. Nastopili so: biski ženski zbor, Rino Chinese, moški zbor “Monte Canin” in folklorna skupina “Val Resia”.

Prvi elenko. Prvi telefonski imenik za Rezijo.

Dicembar – Čirkolo jë naredil te 4. rozajanski kolindrin. Te pärve trï jë bila je naredila Silvana Paletti Bertulawa. December – društvo je izdalo 4. rezijanski koledar. Prve tri koledarje je bila izdala pisateljica Silvana Paletti.

1992

Vilažej – Naša kultüra tu-w škuli. So wüčili profesör Giampaolo Gri z universitadi te tu-w Vïdnë, Milko Matičetov anu Julijan Strajnar z Akademije te tu-w Ibjani, profesör Bruno Rossi anu Deborah Puccio. Spomladi – Predavanja o domači kulturi v šoli. Predavanja v šoli so imeli prof. Giampaolo Gri z videmske univerze, dr. Milko Matičetov in Julijan Strajnar iz Akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani, prof. Bruno Rossi in Deborah Puccio.

Vilažej – te petnji konkors za pïsat po näs. Se jë baralu za pïsat od sve hïše anu sve vasè. Spomladi – 5. narečni natečaj za otroke z naslovom “Moja hiša, moja vas”.

11 – 16 dnuw avošta – Rozajanska kultürska hïša (Ravanca). 5. kazanjë “Una Finestra sul Futuro / No gledanjë dalëč za našo dulïno”. Jë bil pa teatro ziz pravico od lisice ano uka. Za isö kazanjë jë bila se oǵala na stara hïša ta-na Solbici ziz idëjo, da to be tëlu bet prow mët dan muzeo tu-w Reziji. 11. avgust – Kulturni dom. 5. razstava “Una Finestra sul Futuro – No gledanjë dalëč za našo dulïno” z gledališko predstavo “Bolni nese zdravega” po rezijanski pravljici o lisici in volku. Na Solbici je bila odprta tudi stara domača hiša.

9 dnuw otobarja – Škule. Premjacjun od konkorsa po näs. 9. oktober – Šola. Nagrada narečnega domačega natečaja.

Dicembar – Jë bila narëd na publikacjun ziz nümarji od telefona. So bile napïsane jïmana od judi pa po näs anu pa jïme od mësta hïše. December – Telefonski imenik za Rezijo. Imenik ima napisane v narečju hišne imena in toponime. To je bila pobuda Vittoria Di Lenarda.

Dicembar – Jë se naredil kolindrin za lëtu 1993. December – Društvo je izdalo rezijanski koledar za leto 1993.

1993

Vilažej – Naša kultüra tu-w škuli. Spomladi – Predavanja o domači kulturi v šoli.

Vilažej – Te šëjstnji konkors za pïsat po näs. Se jë baralu za pïsat od sve vase. Spomladi –  6. domači narečni natečaj.

Avošt – Po vasäh. Tëden pravic. Avgust – Po vaseh. Teden pravljic.

9 – 15 dnuw avošta  – Rozajanska kultürska hiša (Ravanca). To šëjstnjë kazanjë “Una Finestra sul Futuro / No gledanjë dalëč za našo kultüro”. Se jë pražantalu dujna lïbrina “Atti del convegno – Fondamenti per una grammatica pratica resiana” anu “The slovene dialect of Resia – San Giorgio” ka jë ju napïsal profesör Han Steenwijk. So zapële žane od kora “Rože majave”.  9. – 15. avgust – Kulturni dom.  6. razstava “Una Finestra sul Futuro / No gledanjë dalëč za našo dulïno” z  predstavitvjo knjigi prof. Han Steenwijka “Atti del convegno – Fondamenti per una grammatica pratica resiana” in “The sloven dialect of Resia – San Giorgio”. Nastop domačega ženskega zbora “Rože majave” in folklorne skupine “Val Resia”.

The slovene dialect of Resia - San Giorgio     Fondamenti

10 dnuw avošta – Rozajanska kultürska hïša (Ravanca). Koncert. So zwunïli Guido Freschi anu Vittorino Nalato.  10 – avgust – Kulturni dom. Glasbeni koncert. Igrala sta Guido Freschi in Vittorino Nalato.

Lïbrinčić ziz štorjo od naše dulïne. Publikacija o zgodovinskih podatkih Rezije. Avtor je Vittorio Di Lenardo.

18-19 dicembarja – Rozajanska kultürska hïša (Ravanca). Dëset lit dëla čirkola. So zapëli: te möški koro “Monte Canin”, te žënski koro “Rože majave” anu jë zaplesal naš folklore. 18.-19. december. Kulturni dom. 10. letnica kulturnega društva z nastopom moškega zbora “Monte Canin”, ženskega zbora “Rože Majave” in folklorne skupine Val Resia.

Dicembar – Rozajanski kolindrin za lëtu 1994.  December – Rezijanski koledar za leto 1994.

1994

Vilažej – Naša kultüra tu-w škuli. Spomladi – Predavanja o domači kulturi v šoli.

Vilažej – Te sëdantnji konkors za pïsat po näs. Se jë baralu za pïsat od sve fameje. Spomladi –  7. domači narečni natečaj. Naslov natečaja je bil “Ma fameja” (Moja družina).

Maja – Rozajanavi so se nalëzli tu-w Milanë. Maja – Srečanje med Rezijani v Milanu.

Avošta – Tëden pravic. Avgust – Teden pravljic po vaseh.

9 – 15 dnuw avošta. Rozajanska kultürska hïša (Ravanca). Sëdantnjë kazanjë “Una Finestra sul Futuro / No gledanjë dalëč za našo dulïno” ziz litrati od Santina Amedea. Jë bil pražantän pa lïbrin “Pagine di Storia – Resoconti di Vita Resian 1971 – 1980”. Jë zapël pa koro “Di Castoja” z Karnije anu so bili premjani utručići, ka so napïsali za konkors po näs.  9. – 15. avgust. Kulturni dom. 7. razstava “Una Finestra sul Futuro / No gledanjë dalëč za našo dulïno” z fotografsko razstavo Santina Amedea o Reziji. Predstavitev knjige Alda Madotta “Pagine di Storia – Resoconti di vita Resiana 1971 – 1980”. Nastop zbora “Di Castoja” iz Karnije. Nagrajevanje udeležencev 7. narečnega natečaja za otroke.

Dicembar – Kolindrin za lëtu 1995. December – Rezijanski koledar za leto 1995.

1995

Vilažej – Naša kultüra tu-w škuli. Spomladi – Predavanja o domači kulturi v šoli.

Vilažej – Te ösantnji konkors za pïsat po näs. Spomladi – 8. narečni natečaj za otroke.

Vilažej – Te pärvi konkors za naredit litrate. Spomladi – 1. fotografski natečaj.

Avošta – Tëden pravic po wsëh vasäh tu-w dulïni. Avgust – Teden pravljic.

9 – 15 dnuw avošta. Rozajanska kulturska hiša (Ravanca). Ösantnjë kazanjë “Una Finestra sul Futuro – no gledanjë dalëč za našo dulïno”. Jë bil pražantän lïbrin “Te rozajanske uiže” od toga žënskaga kora “Rože Majave”. Jë zapël koro “Rože Majave” anu koro z Tolmina. So bili premjani utruce ka so zapïsali za konkors po näs anu pa itï ka so naredili litrate za te 1. konkors.  9. – 15. avgusta. Kulturni dom (Ravanca).  Osma razstava “Una Finestra sul Futuro – no gledanjë dalëč za našo dulïno”. Predstavitev knjige “Te rozajanske uiže” domačega ženskega zbora Rože Majave in nastop zbora iz Tolmina. Nagrajevanje udeležencev domačega narečnega in fotografskega natečaja.

Telefonski imenik za Rezijo.

Dicembar – Rozajanski kolindrin za lëtu 1996. December –  Rezijanski koledar za leto 1996.

1996

Vilažej – Naša kultüra tu-w škuli. Spomladi – Predavanja o domači kulturi v šoli.

Vilažej – Te dëvatnji konkors za pïsat po näs. Spomladi – 9. narečni natečaj za otroke.

Vilažej – Ravanca. Rozajanska kultüra za te laške otroke, ka je puklïcal gorë w Rezijo Parko. Spomladi – Kulturna predavanja za šöle na obisku v Parku Julijskih Predalp.

Avošt – Tëden pravic po vaseh. Avgust – Teden pravljic.

9 – 15 avošt – Rozajanska kultürska hiša (Ravanca) – Dëvatnjë kazanjë “Una Finestra sul Futuro – Nö gledanjë dalëč za našo dulïno”. 9 avošta so bili premjani utruce, ka so napïsali za konkors po näs anu pa itï ka so naredili litrate za te 2. konkors. Jë bila pražantana tezi za lawreo, ka jë napisala Marinella Chirico.  9. – 15. avgust – Kulturni dom (Ravanca). 9. razstava “Una Finestra sul Futuro / Nö gledanjë dalëč za našo dulïno”. Nagrajevanje domačega in fotografskega natečaja. Predstavitev diplomske naloge novinarke Marinelle Chirico o rezijanskem pustu.

Telefonski imenik za Rezij

Dicembar – Rozajanski kolindrin za lëtu 1997. December –  Rezijanski koledar za leto 1997.

1997

25 dnuw ǧanarja – Rozajanska kulturska hiša (Ravanca). Asemblea. 25. Januar – Kulturni dom (Ravanca) Letni občni zbor. 

Vilažej – Naša kultüra tu-w škuli. Tu-w rivät se je šinkalu otrucën librin “Relè nu vasalest” ka jë bila naredila universita ta tu-w Vïdnë anu lïbrin “Tri lisičice gotrice”, ka jë bil zdëlal naredit Milko Matičetov. Spomladi – Predavanja o domači kulturi v šoli. Na koncu predavanj sta bila otrokom podarjena knjiga “Rele nu vasalest”, ki jo je izdala videmska univerza in knjiga “Tri lisičice gotrice”, za katero je poskrbel dr. Milko Matičetov.

Vilažej – Te dësatnji konkors za pïsat po näs. Spomladi – 10. narečni natečaj za otroke.

Vilažej – Ravanca. Rozajanska kultüra za te laške otroke, ka je puklïcal gorë w Rezijo Parko. Spomladi – Kulturna predavanja za šole na obisku v Parku Julijskih Predalp.

Čirkolo jë pomagal spet naredit mojano to ta-na Loo ki na jë bila šla w sadïn tu-w potreso od lëta 1976. Ti solbaški löpo znojo štorjo od ise mojane tu ki jë bila namulinana Madonica.  Aktivno sodelovanje pri zgradbi kapelice “Ta-na Loo”. Kapelica je imela zgodovinski pomen, saj se je nahajala na stezi, ki pelje s Solbice v dolino in na Ravanco. Nekoč so ljudje hodili samo peš. Potres je porušïl kapelico, ki je hranila lepo staro fresko. Domačini so jo želeli spet na novo zgraditi in društvo jim je pri tem pomagalo.

Od 4 dardo 8 dnuw avošta – Tëdan pravic.  4. – 8. Avgust – Teden pravljic.

9 – 15 Avošt – Rozajanska kultürska hïša (Ravanca). Dësantnjë anu zadnjë kazanjë “Una Finestra sul Futuro / Nö gledanjë dalëč za našo dulïno”. 9 avošta jë bil pražantän lïbrin “Ta prawä pravicä od lisïcä od Rezija / La vera storia della volpe di Resia ”, čd “Šmarnamiša”anu  je bila premjacjun otruk, ka so napïsali po näs.  9. – 15. Avgust – Kulturni dom (Ravanca).  10. in zadnja razstava “Una Finestra sul Futuro / Nö gledanjë dalëč za našo dulïno”. 9. avgust – predstavitev knjige “Ta prawä pravicä od lisïcä od Rezija / La vera storia della volpe di Resia” in CD plošče “Šmarnamiša”. Ploščo “Šmarnamiša” so izdali na Japonskem. Na cd-ju so domače ljudske viže, je citira, so pripovedke. Zanjo je poskrbel ameriški umetnik John Zorn.

Smarnamisa

22 dni avošta. Ravanca. Soči od čirkola so mëli wkop vačerjo.  22. avgust – Ravanca. Skupna večerja.

Novembarja – Rezija. Čirkolo jë pomagal pražantät lïbrin “Tipologia e tecnologia dell’habitat vernacolare in Friuli VG – Val Resia”, ka jë ga napïsal Francesco Chinellato. November – Rezija. Sodelovanje pri predstavitvi knjige “Tipologia e tecnologia dell’habitat vernacolare in Friuli VG – Val Resia” profesorja Francesca Chinellata.

Dicembar – Kolindrin za lëtu 1998. December – Rezijanski koledar za leto 1998.

1998

24 dni ǧanarja – (Ravanca). Asemblea. 25. Januar –  Hotel Val Resia (Ravanca) Letni občni zbor.

Vïlažej – Naša kultüra tu-w škuli. Spomladi – Predavanja o domači kulturi v šoli.

Vïlažej – Ravanca. Rozajanska kultüra za te laške otroke, ka je puklïcal gorë w Rezijo Parko. Spomladi – Kulturna predavanja za šole na obisku v Parku Julijskih Predalp.

Vïlažej – Te dänastnji konkors za pïsat po näs. Spomladi – 11. narečni natečaj za otroke.

Avošt – Rezija. Tëdan pravic. Avgust – Rezija. Teden pravljic.

31 din žažaladörja dardu 30 dnuw avošta – Rozajanska kultürska hiša (Ravanca). Kazanjë tih starih ubličïl anu pärtuw. 31. juli – 30 avgust – Kulturni dom (Ravanca)  Etnografska razstava starih oblačil.

27 dnuw dicembarja – Rozajanska kultürska hïša (Ravanca). Koncert za Vinahti. 27. December – Kulturni dom (Rezija) Božični koncert z nabrežinsko godbo.

Čirkolo jë zdëlal naredit spet lïbrin “Resia Paesi e Località” ka jë bil ga napïsal Aldo Madotto. Ponatis knjige “Resia Paesi e Località”, ki jo je napisal Aldo Madotto.

Dicembar – Kolindrin za lëtu 1999. December – Rezijanski koledar za leto 1999.

1999

23 dni ǧanarja – (Ravanca). Asemblea. 23. Januar –  Hotel Val Resia (Ravanca). Letni občni zbor.

Vïlažej – Naša kultüra tu-w škuli. Spomladi – Predavanja o domači kulturi v šoli.

Vïlažej – Ravanca. Rozajanska kultüra za te laške otroke, ka je puklïcal gorë w Rezijo Parko. Spomladi – Kulturna predavanja za šole na obisku v Parku Julijskih Predalp.

Avošt – Ta-za mlïnon. Pravica od uka anu lisïce tu-w gozdë.  Avgust – Zamlin. Pravljična pot o lisici in volku v Zamlinu

Avošt – Rozajanska kulturska hïša. Kazanjë furnažuw anu boluw. Avgust – Kulturni dom (Ravanca). Etnografska razstava o apnencih in filatelična razstava.

Dicembar – Rozajanski kolindrin za lëtu 2000. December – Rezijanski koledar za leto 2000

Kolindrin 2000

2000

29 dnuw ǧanarja – Solbica (Ta-par alpinë). Asemblea. 29. januar – Solbica. Letni občni zbor.

Vïlažej – Naša kultüra tu-w škuli. Spomladi – Predavanja o domači kulturi v šoli.

Vïlažej – Ravanca. Rozajanska kultüra za te laške otroke, ka je puklïcal gorë w Rezijo Parko. Spomladi – Kulturna predavanja za šole na obisku v Parku Julijskih Predalp.

7 dnuw maja – Solbica. Se je pomagalu spomanot 10 lit dëla Zveze od tih slavinski čirkoluw, ka jë ta-na Solbici. 7 maja – Solbica. Sodelovanje ob 10. letnici Zveze slovenskih kulturnih društev na Solbici v Reziji.

28 dnuw maja – Rozajanska kulturska hiša (Ravanca). Koncert kora otruk “Sclavons”. 28. maja – Kulturni dom (Ravanca). Koncert otroškega zbora “Sclavons”.

10 -11 dnuw jünja – Slovenija. Ǧita w Ibjano anu w Rogaško Slatino. 10 – 11. juni – Slovenija. Kulturni izlet v Ljubljano in Rogaško Slatino. V Ljubljani so nas sprejeti na Akademiji Znanosti in Umetnosti.

17 dnuw jünja – Sežana. Kazanjë kwadrinuw. 17. julij – Sežana. Otvoritev razstave rezijanskih slikarjev v Kosovelovi knjižnici.

Municïpih (Ravanca). Za spomanot 80 lit, ka jë bil se našinal rejnik Aldo Madotto somo puklicali već profesörjuw. So rumunili: 19 dnuw maja, profesör Giovanni Frau (an jë römonil ta-na djalëte ka so tu-w Frijülë); 16. dnuw jünja, profesör Giorgio Ziffer (štorja od tih slavinskih judi) anu profesör Roberto Dapit (štorja anu kultüra Rezije tu-w jïmanah od krajuw); 30 dnuw jünja profesör Matej Šekli (da zakoj to rozajanskë rumuninjë to jë dan slavinski djalët). Predavali so: Prof. Giovanni Frau o narečjih v Furlaniji, prof. Giorgio Ziffer o selitvah slovanskih narodov, prof. Roberto Dapit o zgodovini in kulturi Rezijie v toponimih ter prof. Matej Šekli o rezijanskem narečju v okviru velike družine slovanskih jezikov.

7 – 15 dnuw avošta – Rozajanska kultürska hïša (Ravanca). Kazanjë litratuw od Santina Amedea. 7. – 15. avgust – Kulturni dom (Ravanca). Fotografska razstava “Resia/Rezija Immagini degli Anni Novanta” Santina Ameda za Smarno mišo.

11 dnuw avošta – Municïpih (Ravanca). Jë bil pražantän lïbrin “Resia e i Resiani” ka jë bil ga napïsal Jan Baudouin de Courtenay. Po laški jë bil ga pripïsal na rokäh profesör Loschi. Za naredit isi libri so pomagali rejnik Aldo Madotto, Luigi Paletti, Milko Matičetov anu profesoresa Liliana Spinozzi Monai. Lïbri sta pražantala profesör Giampaolo Gri anu profesoresa Liliana Spinozzi Monai. 11. avgust – Občinska dvorana (Ravanca). Predstavitev knjige “Resia e i Resiani” ki jo je napisal Jan Baudouin de Courtenay. Prevedel v italjanščini jo je profesor Giuseppe Loschi. Knjigo sta pripravila Aldo Madotto in Luigi Paletti ob sodelovanju dr. Milka Matičetogeva in profesorice Liliane Spinozzi Monai. Knjigo sta predstavila profesor Giampaolo Gri in profesorica Liliana Spinozzi Monai.

3 otobarja – Rozajanska kultürska hiša (Ravanca). Te pärvi kors za se nawučit pïsat po näs anu pa gramatiko od našaga rumuninja. Kors jë se riväl maja. 3. oktober. Kulturni dom (Ravanca). Prvi tečaj pravopisa in slovnice rezijanskega narečja za odrasle. Učil je prof.. Matej Šekli po slovnici in publikacijah prof. Hana Steenwijka. Tečaj je trajal do meseca maja.

9 dnuw novembarja –  Logatec. Kazanjë kwadrinuw.  9. novembre – Logatec. Otvoritev razstave rezijanskih slikarjev v občinski knjižnici.

Tisk petega telefonskega imenika za Rezijo.

Dicembar – Rozajanski kolindrin za lëto 2001. December – Rezijanski koledar za leto 2001.

2001

Vïlažej – Naša kultüra tu-w škuli. Spomladi – Predavanja o domači kulturi v šoli.

Čirkolo jë pomagal porownät tö lipë dëlu namulinanu tu-w miru ta-par Čunikavën ta-na Solbici.  Aktivno sodelovanje pri restavriranju freske hiše Lettig na Solbici. Društvo se je angažiralo skupaj z drugimi in z občino Rezija za restavriranje freske s svetin križem na steni hiše Lettig na Solbici. Freska je iz leta 1772 ali 1779. V tej hiši so imeli svoj dom tudi menihi, ki so bili iz možaske opatije.

9 – 10 dnuw junja – Somo šle w ǧito ta w Portoroze anu Izolo. 9 – 10. juni. Kulturni izlet v Portorož in Izolo.

1 din žažaladörja – Solbica, ta-par čunïkavë. Jë bil žignan Jëžuš na krïžu namulinan tu-w miru. 1. juli – Solbica. Blagoslovitev obnovljene freske na zidu Čunikave hiše na Solbici.

7 -19 dnuw avošta – Rozajanska kulturska hiša (Ravanca). Kazanjë litratuw “Rezija/Resia” Milana Grega. Avgust – Kulturni dom (Ravanca). Fotografska razstava “Rezija/Resia” Milana Grega.

Setembar 2001 – Mäj 2002 –  Rozajanska kultürska hïša. Kors za se nawučit pïsat po nas anu gramotiko od našaga rumuninja. Jë wučïl profesör Matej Šekli.  September 2001 – Maj 2002 – Kulturni dom (Ravanca). Tečaj pravopisa in slovnice rezijanskega narečja za odrasle. Učil je prof. Matej Šekli po slovnici in publikacijah prof. Hana Steenwijka.

Dicembar – Kolindrin za letu 2002. December – Koledar za leto 2002

2002

12 dnuw ǧanarja – Solbica (Ta-par alpinën). Asemblea. 12. januar – Solbica. Letni občni zbor.

Vïlažej – Naša kultüra tu-w škuli. Spomladi – Predavanja o domači kulturi v šoli.

8 dnuw jünja – Slovenija. Somo šle w ǧito ta-na Brizije, tu ka so hudili w pardun naši ti stari anu w Vrbo, ito ka jë se našinal te najvinči slavinski poeta, France Prešeren. 8. junija – Slovenija. Kulturni izlet v Vrbo, kjer se je rodil France Prešeren, na Brezije in na Bled.

7 – 15 dnuw avošta – Rozajanska kultürska hïša (Ravanca). “Ta svetla skrowna net/Il filo magico/Čarobna nit” kazanjë tih starih ubličil od te slavinske minoranče ka jë tu-w naši reǵuni od Tärsta dardu wun na Tarvïž. 7 – 15 avgust. Kulturni dom (Ravanca). Etnografska razstava  “Ta svetla skrowna net/Il filo magico/Carobna nit”o narodnih nošah slovenske manjšine v deželi FJK.

Otobar- Maj – Učanjë našaga rumuninja. Oktober – Maj – Tečaj pravopisa in slovnice rezijanskega narečja v sodelovanju z občino Rezijo in z videmsko univerzo.

Dicembar – Kolindrin za lëtu 2003. December – Koledar za leto

2003

18 dnuw ǧanarja – Rozajanska kultürska hïša (Ravanca). Asemblea od sočuw. 18. Januar – Kulturni dom (Ravanca). Letni občni zbor.

Vïlažej – Naša kultüra tu-w škuli. Spomladi – Predavanja o domači kulturi v šoli.

Vilažej –  Tu-w Parko ta-na Ravanci. Učanjë našaga rumuninja. Spomladi – Sedež deželnega parka Julijskih Predalp. Tečaj pravopisa in slovnice rezijanskega narečja za odrasle v sodelovanju z občino Rezije in univerze v Vidmu.

31 din maja – Tu-w municïpihu ta-na Ravanci. Pražantacjun lïbrina profesorese Rosanne Benacchio “I dialetti sloveni del Friuli” ka je naredila Società Filologica Friulana. 31. maj – Občinska hiša na Ravanci. Predstavitev knjige prof. Rosanne Benacchio, z univerze v Padovi, “I dialetti sloveni del Friuli”. Knjigo je izdala Società Filologica Friulana.

28 jünja – Tu-w Parko ta-na Ravanci. Kazanjë “Idrija”. 28. juni. Sedež deželnega Parka Julijskih Predalp na Ravanci. Razstava o Idriji. Za organizacijo razstave je aktivno sodelovala ravnateljca Idrijske knjižnice, Anica Božič.

2 dni avošta – Tu-w Parko ta-na Ravanci. Kazanjë litratuw, ka je naredila Lorenzina Di Biasio. 2. avgusta – Sedež naravnega parka Julijskih Predalp na Ravanci. Fotografska razstava “Raccontami una favola” Lorenzine Di Biasio. Razstavljeni so bili portreti priletnih rezijanskih ljudi.

12 dnuw avošta – Somo šle w ǧito ta-w Postöjno. 12. avgust- Kulturni izlet v Postojno.

27 dnuw dicembarja – Tu-w Parko ta-na Ravanci. Pražantacjun “Il lunari fat in Cjargne”. 27. december – Sedež parka Julijskih Predalp na Ravanci. Predstavitev razstave koledarjev “Il lunari fat in Cjargne”. Društvo je gostilo to prireditev v Reziji in predstavilo okrog trideset koledarjev.

28 dnuw dicembarja – Tu-w Parko ta-na Ravanci. Somo spumunïli 20 lit dëla našaga čirkola.  28. December – Sedež Parka Julijskih Predalp na Ravanci. 20. letnica društva. Predstavitev CD o 20. letnem delovanju društva. Predstavljeni CD vsebuje slike in besedila o 20. letnem delovanju društva.

Od lëta 1996 dardu lëta 2003 čirkolo jë štampäl za sve soče dan bulutïn. Od isaga bulutïna lëta 2005 jë se naredil šwöj “Naš Glas – La nostra voce”. Od leta 1996 do leta 2003 je društvo izdalo društveni informativi bilten za svoje člane. Iz tega pa je leta 2005 nastalo glasilo “Naš Glas – La nostra voce”, ki ga redno izdaja društvo.

Kolindrin za lëtu 2004. Rezijanski koledar za leto 2004.

2004

17 dnuw ǧanarja – Rozajanska kultürska hïša (Ravanca). Asemblea od sočuw. 17. Januar – Kulturni dom (Ravanca). Letni občni zbor.

Vïlažej – Naša kultüra tu-w škuli. Spomladi – Predavanja o domači kulturi v šoli.

Vilažej – Tu-w parko ta-na Ravanci. Učanjë našaga rumuninja. Spomladi – Sedež parka Julijskih Predalp na Ravanci. Tečaj pravopisa in slovnice rezijanskega narečja za odrasle.

18 dnuw žužuladörja – Rozajanska kultürska hïša (Ravanca). Pražantacjun lïbrina “Pagine di storia – Resoconti di Vita Resiana 1981 – 1990”, ka jë ga napïsal Luuǵi Paletti.  18. Juli – Kulturni dom (Ravanca). Predstavitev knjige “Pagine di Storia – Resoconti di vita Resiana 1981 – 1990), ki ga je napisal Luigi Paletti.

Avošt – Tu-w Parko ta-na Ravanci. Kazanjë litratuw “Skrïti kotavi od dulïne Rezije”.  Avgust – Sedež parka Julijskih Predalp na Ravanci. Umetniška razstava “Skrïti kotavi od dulïne Rezije” z domačimi umetniki.

Avošt – Gita ta-w Idrijo. Avgust – Kulturni izlet v bolnico Franjo in Idrijo.

28 dnuw dicembarja – Tu-w Parko ta-na Ravanci. Pražantacjun lïbrina “Raccontami una favola” od Lorenzine Di Biasio. 28. December – Sedež parka na Ravanci. Predstavitev fotografske knjige “Raccontami una favola” Lorenzine di Biasio. Besedila sta poskrbela Luigia Negro in Roberto Dapit. V knjigi so objavljeni portreti istoimenske razstave ter besedila v narečju, v glavnem gre za pripovedi priletnih ljudi.

Dicembar – Librin “Ta mala dujačesa”.  December – Realizacija in predstavitev knjige rezijanske pravljice “Ta mala dujačesa”. Knjigo za otroke je ilustrirala Brunetta Di Lenardo.

Dicembar – Kolindrin za lëtu 2005. Decembar – Koledar za leto 2005.

2005

15 dnuw ǧanarja – Rozajanska kultürska hïša (Ravanca). Asemblea od sočuw. 15. Januar – Kulturni dom (Ravanca). Letni občni zbor.

13 dnuw favrarja – Tu-wnë w Malborghetto. Pražantacjun kazanjë anu librina “Raccontami una favola” anu “Ta mala dujačesa”. Jë römunil pa profesör Roberto Dapit. 13. februar – V beneški palači v Naborjetu. Fotografska razstava Lorenzine Di Biasio in predstavitev knjige “Raccontami una favola” ter knjige “Ta Mala Dujačesa”. Govoril je tudi profesor Roberto Dapit.

Vïlažej – Naša kultüra tu-w škuli. Spomladi – Predavanja o domači kulturi v šoli.

Vilažej – Tu-w parko ta-na Ravanci. Učanjë našaga rumuninja. Spomladi – Sedež parka Julijskih Predalp na Ravanci. Tečaj pravopisa in slovnice rezijanskega narečja za odrasle.

18 dnuw jünja – Nöwa Gurïca. Kazanjë litratuw Lorenzine Di Biasio anu kazanjë litratuw naših brüsarjuw. Jë bil pa neš folklore. 18 juni – Nova Gorica. Razstava brusačev iz Rezije in fotografska razstava Lorenzine Di Biasio v občinski palači v Novi Gorici. Zvečer folklorna skupina iz Rezije je nastopala v mestnem gledališču. Sodelovalo je tudi turistično društvo “Pro Loco Val Resia” z stojnico informativnega gradiva.

23 dni žužuladörja – Kazanjë Rezije ta-na Opčinah. Kazanjë jë bilu na vïdanjë cël misac. 23. Juli – Opčinah. Etnografska razstava in katalog  “Rezija in Rezijani – Dolina pod Kaninom”. Veliko zaslugo za to razstavo ima gospa Nori Jerič iz društva Tabor. Razstava je bila odprta cel avgust

10 dnuw avošta – Auštrija. Ǧita wun w Marija Saal. 10. avgust – Avstrija. Kulturni izlet v Gospo Sveto.

Dicembar – pärvi nümar šwöja “Näš Glas / La nostra voce”. Dicembar – Prva številka glasila “Näš Glas / La nostra voce”. Društvo je začelo izdajati glasilo z namenom, da bi informiralo domačine o kulturni dejavnosti društva in drugih kulturnih ustanov v Reziji ter o slovenski manjšini.

Dicembar – Kolindrin za lëtu 2006. December – Rezijanski koledar za leto 2006 .

2006

24 dnuw ǧanarja – Trst. Prežentacjun kazanja anu librina “Raccontami una favola” Lorenzine Di Biasio anu lïbrina “Ta mala dujačesa”. 24. januar. Predstavitev razstave in knjige “Raccontami una favola” ter predstavitev knjige za otroke “Ta mala dujačesa.

28 dnuw ǧanarja – Solbica. Asemblea od sočuw. 28. Januar – Solbica. Letni občni zbor.

Vïlažej – Naša kultüra tu-w škuli. Spomladi – Predavanja o domači kulturi v šoli.

Vilažej – Tu-w parko ta-na Ravanci. Učanjë našaga rumuninja. Spomladi – Sedež parka Julijskih Predalp na Ravanci. Tečaj pravopisa in slovnice rezijanskega narečja za odrasle.

22 dni avrïla – Tu-w parko ta-na Ravanci. Pražantacjun dokumentarja “Ta rožina dulina” ka jë naredila RTV Slovenija. Slovenija. 22. april. Sedež parka Julijskih predalp na Ravanci. Predstavitev dokumentarca “Ta rožina dulina”, ki ga je pripravila RTV Slovenija.

14 dnuw maja – Bologna. Za spomanot 30 lit potresa. 14. maj – Bologna. Društo je sodelovalo pri prireditvi, ki je bila posvečena 30 let potresa. Takoj po potresu veliko mladih iz Bologne so pomagali ljudem v dolini

28 dnuw maja – Kambreško. Kulturni dnevi pod Globočakom. Somo spumunïli rejnika Menija Usbe, ka an jë bil brüsar anu an dëlal pa tu-w itëj vase. 28. maj – Kambreško. Kulturni dnevni pod Globočakom. Sodelovanje pri prireditvi z brusači. S to prireditvjo smo se spomnili tudi na brusača Domenik Usbe, ki je v tej vasi delal.

Jonj – Te sagont nümër šwöja „Naš Glas / La nostra voce“. Juni – Druga številka glasila “Naš Glas / La nostra voce”.

1 din žužuladörja – Kropa (Slovenija). Kazanjë litratuw ta-na Rezijo. 1. Julij – Kropa (Slovenija). Fotografska razstava o Reziji.

19 dnuw avošta – Ǧita nu w Marano. 19. avgust – Kulturni izlet v Marano.

Dicembar – Trëtnji nümar od šwöja “Naš Glas / La nostra voce”. December – Tretnja številka glasila  “Näš Glas / La nostra voce”.

Dicembar – Rozajanski kolindrin za lëtu 2007. Decembar – Rezijanski koledar za leto 2007.

2007

28 dnuw ǧanarja – Ta-na Bili. Asemblea od sočuw. 28. Januar – Na Bili. Letni občni zbor.

Vïlažej – Naša kultüra tu-w škuli. Spomladi – Predavanja o domači kulturi v šoli.

9 dnuw jünja – Kambreško (Kanal ob Soči). Kulturni dnevi pod Globočakom. 9. juni – Kambreško. Kulturni dnevni pod Globočakom.

25 dnuw jünja – Trst. Somo šle raćet Reǵuni itö ki mïslimo ta-na lëči ka branijo to slavinsko minorančo. 25. maj – Trst. Na avdicjo pri deželi Furlaniji Julijskih krajini ob pripravi deželnega zakona za slovensko manjšino.

Jonj – Te štärtnji nümër šwöja „Naš Glas / La nostra voce“. Juni – 4. številka glasila “Naš Glas / La nostra voce”.

8 dnuw avošta – Ǧito ta-w Cerknico anu Ibjono. 8 – avgust – Kulturni izlet v Cerknico in Ljubljano.

3 dni novembarja – Šentjošt (Slovenija). Kazanjë litratuw od Rezije. 3. november. Šentjošt (Slovenija). Fotograsfka razstava o Reziji. 

December  – Te petnji nümër šwöja „Naš Glas / La nostra voce“. Juni – 5. številka glasila “Naš Glas / La nostra voce”.

Dicembar – Kolindrin za letu 2008. December – Rezijanski koledar za leto 2008.

2008

26 dnuw ǧanarja –  Öwčja ves. Asemblea od sočuw. 26. Januar – Ovčja vas. Letni občni zbor.

Jonj – Te šëjstnji nümër šwöja „Naš Glas / La nostra voce“. Juni – 6. številka glasila “Naš Glas / La nostra voce”.

12 dnuw avošta. Ǧita nu w Maniago. 12. avgust. Kulturni izlet v Maniago.

25 lit čirkola / 25. letnica društva:

26 satembarja – Rozajanska kultüska hiša (Ravanca). Pražantacjun kazanja anu lïbrina “Tre vallate Tre culture / Trï dulïne Trï kultüre” od Santina Amedea. 26. september – kulturni dom (Ravanca). Predstavitev razstave in knjige “Tre vallate Tre culture / Trï dulïne Trï kultüre” Santina Amedea.

27 satembarja – Rozajanska kulturska hiša (Ravanca). Konvegnjo. 27. september – Kulturni dom (Ravanca). Posvet o različicah jezikovnih manjšin kot predmet turizma.

28 satembarja – Ta-par alpinen ta-na Solbici. Fjëšta. 28. september – Solbica. Praznik. Društvo je organiziralo tri bogate kulturne dneve. Povabljeni so bili tudi predstavniki grške manjšine iz Kalabrije, albanske manjšine iz Bazilikate, ter nemške in furlanske manjšine iz FJK.

December  – Te sëdantnji nümër šwöja „Naš Glas / La nostra voce“. December – 7. številka glasila “Naš Glas / La nostra voce”.

Dicembar – Kolindrin za lëtu 2009. December – Rezijanski koledar za leto 2009.

2009

25 dnuw ǧanarja –  Bardo/Lusevera. Asemblea od sočuw. 25. Januar – Bardo. Letni občni zbor.

Jonj – Te ösantnji nümër šwöja „Naš Glas / La nostra voce“.  Juni – 8. številka glasila “Naš Glas / La nostra voce”.

30 dnuw avrïla – Bova Marina (Reggio Calabria). Pražantacjun lïbrina “Tre vallate Tre culture / Trï dulïne Trï kultüre”. 30. april – Bova Marina (Reggio Calabria). “Predstavitev knjige “Tre vallate Tre culture / Trï dulïne Trï kultüre” Knjiga je bila predstavljena v Bovi Marini v Kaladriji, kjer je prisotna grška manjšina.

18 dnuw žužuladörja – Vïdan. Pražantacjun lïbrina “Tre vallate Tre culture / Trï dulïne Trï kultüre” tu-w librerïji Odos2. 18. julij (Videm). Predstavitev knjige “Tre vallate Tre culture / Trï dulïne Trï kultüre” v knjigarni Odos2.

14 dnuw avošta – Awštrija. Somo šle w ǧito. Somo šle poznet te jüdi ki romonijo tej mï. 14. avgust – Avstrija. Kulturni izlet v Avstrijo. S tem izletom smo imeli priliko od blizu spoznati slovensko manjšino na Koroškem.

5 dnuw satembarja –  Malborghetto. Pražantacjun lïbrina “Tre vallate Tre culture / Trï dulïne Trï kultüre”. 5. september – Naborjet. Predstavitev knjige ““Tre vallate Tre culture / Trï dulïne Trï kultüre” v beneški palači.

26 dnuw satembarja – Gurïca. Ewropski din jazïkuw. Za iso manifeštacjun so bile na vïdanjë pa naše publikacjuni. 26. september – Gorica. Evropski dan jezikov. Ob tej priligi so bili na ogled tudi publikacije našega društva.

3 dni otobarja – Sin Pjërin. Pražantacjun lïbrina “Tre vallate Tre culture / Trï dulïne Trï kultüre” tu-w Inštitutu za slavinsko kultüro.  3. oktober – Špeter. Predstavitev knjige “Tre vallate Tre culture / Trï dulïne Trï kultüre”. Knjiga je bila predstavljena na Inštitutu za slovensko kulturo.

31 din otobarja – Vïdan. Ewropski din jazïkuw. Za iso manifeštacjun so bile na vïdanjë pa naše publikacjuni. 31. oktober – Videm. Evropski dan jezikov. Ob tej priligi so bili na ogled tudi publikacije našega društva.

Dicembar  – Te dëvatnji nümër šwöja „Naš Glas / La nostra voce“. December – 9. številka glasila “Naš Glas / La nostra voce”.

Dicembar – Kolindin za lëtu 2010. December – Rezijanski koledar za leto 2010.

2010

24 dni ǧanarja – Rozajanska kultürska hïša (Ravanca). Asemblea od sočuw. 24. januar – Kulturni dom (Ravanca). Letni občni zbor.

Marča anu avrïla – Sežana. Kazanjë librinuw anu litratuw od Rezije. Marec in april – Sežana. Razstava fotografij in knjig o Reziji v Kosovelovi knjižnici.

Avrïl  – Te dësatnji nümër šwöja „Naš Glas / La nostra voce“. April – 10. številka glasila “Naš Glas / La nostra voce”.

30 dnuw maja – Kambreško. Kulturni dnevi pod Globočakom. 30. maj – Kambreško. Kulturni dnevi pod Globočakom.

9 dnuw jünja. Bolc (Slovenija). Somo šle pravit pravice. 9. juni – Bovec. Večer pravljic.

31 din žužuladörja – 29 avošta– Rozajanska kultürska hïša (Ravanca). Kazanjë “Škula anu školerji tu-w Reziji / La scuola e gli scolari a Resia”. 31. julij – 29. avgust – Kulturni dom (Ravanca). Etnografska razstava “Škula anu školerji tu-w Reziji – La scuola e gli scolari a Resia”.

Avošt  – Te dänastnji nümër šwöja „Naš Glas / La nostra voce“. Avgust – 11. številka glasila “Naš Glas / La nostra voce”. 

18 dnuw avošta – Slovenija. Ǧita w Škofjo Loko anu Kamnik. 18. avgust – Slovenija. Kulturni izlet v Škofjo Loko in Kamnik.

2 dni otobarja – Barhïnj (Slovenija). Kazanjë litratuw anu tih starih riči z Rezije. 2. oktober – Breginj (Slovenija). Fotografska in etnografska razstava o Reziji.

16 dnuw otobarja – Pliskovica (Slovenija). Kazanjë litratuw z Rezije. 16. oktober – Pliskovica (Slovenija). Fotografska razstava o Reziji.

Dicembar  – Te dwanajstnji nümër šwöja „Naš Glas / La nostra voce“. December – 12. številka glasila “Naš Glas – La nostra voce”.

Dicembar – Kolindrin za lëtu 2011. December – Rezijanski koledar za leto 2011.

2011

23 dni ǧanarja – Rozajanska kultürska hïša (Ravanca). Asemblea od sočuw. 23. januar – Kulturni dom (Ravanca). Letni občni zbor.

2 dni avrïla – Malborghetto. Kazanje “Škula anu školerji tu-w Reziji / La scuola e gli scolari a Resia”. 2 april – Naborjet. Razstava “Škula anu školerji tu-w Reziji / La scuola e gli scolari a Resia”.

Avrïl  – Te trïnajtnji nümër šwöja „Naš Glas / La nostra voce“.  April – 13. številka glasila “Naš Glas / La nostra voce”.

10 dnuw avošta – Slovenija.  Ǧita ta-w Stično anu Ibjano.  10 avgust – Slovenija. Kulturni izlet v Stično in v Ljubljano.

Avošt  – Te štärnajstnji nümër šwöja „Naš Glas / La nostra voce“. Avgust – 14. številka glasila “Naš Glas / La nostra voce”.

Dicembar  – Te petnajstnji nümër šwöja „Naš Glas / La nostra voce“. December – 15. številka glasila “Naš Glas – La nostra voce”.

Dicembar – Kolindrin za lëtu 2012. December – Koledar za leto 2012.

2012

7 dnuw ǧanarja – Azzano Decimo. “Il lunari fat in Carnje”. 7. januar – Azzano Decimo (Pordenon). Potujoča razstava koledarjev “Il lunari fat in Cjargne”.

29 dnuw ǧanarja – Rozajanska kultürska hïša (Ravanca). Asemblea od sočuw. 29. januar – Kulturni dom (Ravanca). Letni občni zbor.

30 dnuw marča – Ibjana. Festival pravic. Somo pravili pa no pravico po näs. 30. marec – Ljubljana. Festival pravljic. Prisotni smo bili z domačo pravljico.

Avrïl  – Te šëjstnajstnji nümër šwöja „Naš Glas / La nostra voce“. April – 16. številka glasila “Naš Glas / La nostra voce”.

2. junja – Cirkuw ta-na Ravanci. Koncert naših wiž ziz Ljobo Jenče. 2. junija – Cerkev na Ravanci. Koncert z domačimi vižami z Ljobo Jenče.

17 jünja  – Kambreško. Kulturni dnevi pod Globočakom. 17. juni. Kambreško. Kulturni dnevi pod Globočakom.

8 dnuw avošta – Awštrija. Ǧita wun w Mauthausen anu w Linz. 8. avgust – Avstrija. Kulturni izlet v Mauthausen in v Linz.

18 dnuw avošta – Solbica. Pravica wun z Kïkej. Pravica od pesa, tuce anu mïši. 18. avgust. Solbica. Kikej pripoveduje pravljico. Po ulicah Solbice je bila odprta pot z pravljico o psa, muci in miši.

13 dnuw otobarja – Gurica. Somo pražantali naše dëlu anu itö ka mïslimo ta-na leči, ka branijo to slavinsko minorančo, ka jë tu-w naši reǵuni. 13. oktober – Gorica. Prva konferenca o slovenski manjšini, ki je organizirala dežela Furlanija Julijska Krajna.

29 dnuw dicembarja – Cirkuw ta-na Solbici. Koncert “Naše stare wuže”. Jë zapëla Ljoba Jenče. 29. december – Cerkev na Solbici. Koncert “Naše stare wuže”. Zapela je tudi Ljoba Jenče.

Dicembar – Kolindrin za letu 2013. December – Rezijanski koledar za leto 2013.

2013

19 dnuw ǧanarja – Tu-w Timau. “Il lunari fat in Carnje”.  19. januar – Timau. Otvoritev potujoče razstave koledarjev “Il lunari fat in Cjargne”.

16 dnuw favrarja – Sede od Parka ta-na Ravanci. Asemblea od sočuw.  16. februar – Sedež naravnega parka Julijskih Predalp (Ravanca). Letni občni zbor.

1-4 maja – Sardegna. Somo spoznali minoranče ka so tu-w Sardenji ziz inštituton za to slavinsko kultüro ki jë tu-w Sin Pjërinë. 1- 4 maj – (Sardinija). Srečanje z manjšinami, ki so na Sardiniji. Pobuda je bila Inštitua za slovensko kulturo ki deluje v Špetru.

17 jünja  – Kambreško. Kulturni dnevi pod Globočakom. 17. juni. Kambreško. Kulturni dnevi pod Globočakom.

9 dnuw avošta. Solbica. Tu-w Wasy somo pravili pravico od patalina, lisice anu wuka. 9. avgust. Solbica. Zaselek Vas pripoveduje pravljico. Po ulicah Solbice je bila odprta pot z pravljico o petelinu, lisici in volku. Pravica jë bila na vïdanjë dardu otobarja. Pravljica je bila na ogled do oktobra.

13 dnuw avošta – Awštrija. Ǧita. 8. avgust – Avstrija. Kulturni izlet.

13 dnuw avošta – Rozajanska kulturska hiša (Ravanca). Kazanjë “Ieri – Luoghi e Costumi. Cartoline dell’archivio storico della tipografia Fiorini e cartoline d’epoca dell’archivio privato Di Lenardo”. Kazanjë jë bilo na vïdanjë dardu 25 dnuw avošta. 13. avgust – Kulturni dom (Ravanca). Razstava slik “Ieri – Luoghi e Costumi. Cartoline dell’archivio storico della tipografia Fiorini e Cartoline d’epoca dell’archivio privato Di Lenardo”. Razstava starih razglednic je bila odprta do 25. avgusta.

Satembar – Te pärvi nümar šwöja „Naš glas / La nostra voce“.  September. Prva številka glasila “Naš glas / La nostra voce”.

Novembar – Te sagont nümar šwöja „Naš glas / La nostra voce“. November. Druga številka glasila “Naš glas / La nostra voce”.

30 dnuw novembarja – Rozajanska kulturska hiša (Ravanca). Somo spomanili 30 lit dëla.  30. novembre – Kulturni dom (Ravanca). 30 letnica društva.

Dicembar – Kolindrin za letu 2014. December – Rezijanski koledar za leto 2014.

2014

18 dnuw ǧanarja – Tu-w Ospedaletto kazanjë kolindrinuw. “Il lunari fat in Carnje”. 18. januar – Ospedaletto Humin. Otvoritev potujoče razstave koledarjev “Il lunari fat in Cjargne”.

15 dnuw favrarja – Rozajanska kulturska hïša. Asemblea od sočuw. 15. februar – Kulturni dom (Ravanca). Letni občni zbor.

2 dni avošta – Tu-w Oračïćo (Solbica). Pravica da kaku lisïca anu uk to bilu šlo kräst klabasïce. 2. avgust – Oračïć (Solbica). Pravljica z lisico in volkom.

11 dnuw avošta. Somö šle ta-w Ištrijo vïdët, da kan so hudïli naši brüsarji. Na izlet v Istro.

12 dnuw satembarja – Vidan. Friulidoc. Somo rumunili pa od Rezije ano naše kultüre. 12 settembre (Udine). Friulidoc.

Otobar – Somo naredili šwöj “Naš Glas/La nostra voče”.  Oktober – Glasilo Naš Glas/La nostra voče.

4 dni otobarja – Timau (Paluzza). Prežentacjun lïbrina tu ka to jë napïsanu itö ka to jë bilu račanë ko jë bil konvenjo satembarja lëta 2008 ta-na jazïke anu turizmo. 4 oktober – Timau (Paluzza). Predstavitev zbornika “Lingue e Turismo. Le varianti locali delle lingue di minoranza come elementi di  richiamo turistico”.

Dicembar – Kolindrin za letu 2015. December –  Naš Koledar za leto 2015.

2015

17 dnuw marča – Grad Kromberk (Nova Gorica). Somö pražantali Rezijo anu dila od dikl.

15 dnuw avrïla – Tu-w biblioteki Joppi (Vïdan). Somö pražantali lïbrin “Lingue e Turismo. Le varianti locali delle lingue di minoranza come elementi di  richiamo turistico”.

25 dnuw avrïla – Rozajanska kultürska hïša (Ravanca). Asemblea od sočuw. Občni zbor. Te novi prešident to je Sandro Quaglia.

18 dnuw maja – Radio Spazio 103 (Vïdan). Ziz Novello del Fabbro somö rumunïli od lïbrina “Ta solbaska cirkow ano te svete wuže po nes/La chiesa di Stolvizza ed i canti religiosi in resiano”. Na Radio 103 predstavili knjigo “Ta solbaska cirkow ano te svete wuže po nes/La chiesa di Stolvizza ed i canti religiosi in resiano”

20 dnuw jünja – Tomjëč. Somö se nalëzli ziz ašešörjon od naše Reǵuni za minoranče anu kultüro anu wkop ziz tëmi drügimi minoranči, ka so tu-w naši reǵuni somö rumunïli da kaku minoranče mörajo pamagat pa turizmu. Srečanje z deželnim odbornikom za kulturo, Gianni Torrenti o kulturnem turizmo.

20 dnuw jünja – Sejem Treh dežel (Kranjska gora). Somö pokazali kultüro anu te lipe reči ka rastajo tu-w Reziji. Predstavili smo rezijansko kulturo.

1 din avošta – Pujë (Solbica). Pravica od ukića anu lisïce. Pravljica z lisico in volkom.

13 dnuw avošta – Awštrija. Ǧita won w Spittal. Kulturni izlet v Spittal.

5 dnuw satembarja – Solbica. Somö pražantali diško “Te solbaške svete wuže po nes/Repertorio di canti religiosi in resiano della comunità di Stolvizza in Val Resia”. Isö to jë bilu narëd pa za spomanot rejnika Severina Negro. Predstavili smo cd  “Te solbaške svete wuže po nes/Repertorio di canti religiosi in resiano della comunità di Stolvizza in Val Resia” tudi v spomin pokojnega Severina Negro.

2 dni otobarja – Pieve di Gorto. Somö pražantali diško “Te solbaške svete wuže po nes/Repertorio di canti religiosi in resiano della comunità di Stolvizza in Val Resia”. Predstavili smo cd “Te solbaške svete wuže po nes/Repertorio di canti religiosi in resiano della comunità di Stolvizza in Val Resia”.

9 dnuw otobarja – Ukve. Somö pražantali diško “Te solbaške svete wuže po nes/Repertorio di canti religiosi in resiano della comunità di Stolvizza in Val Resia”. Predstavitev cd-ja.

23-24 dni otobarja – Rezija. Somö pomagali naredit no tražmišjun ta-na Rezijo za Geo&Geo. Sodelovali smo pri pripravi dokumentarec o Reziji za znano televizijsko oddajo Geo&Geo.

23 dni novembarja – Radio Spazio 103 (Vïdan). Ziz Novello del Fabbro somö rumunïli od diška “Te solbaške svete wuže po nes/Repertorio di canti religiosi in resiano della comunità di Stolvizza in Val Resia”. Predstavili smo cd na Radio Spazio 103.

26 dnuw dicembarja – Piano d’Arta. “Il lunari fat in Carnje”. Predstavili smo rezijanski koledar na razstavi “Il lunari fat in Cjargne”.

27 dnuw dicembarja – Solbica. Tu-w carkvë somö organizali wkop ziz drügimi asočacjuni dan lipi koncert za Vinahti “Te svete wuže za Vinati – I canti del Santo Natale”. Koncert v cerkvi na Solbici

Te zadnje misca isagä lëta somö delali za paraćät kolindrin 2016, šwöj Naš Glas anu lïbrin “Pagine di Storia – Resoconti di Vita Resiana Vol. V 1991 2000”. V zadnjih mesecih leta smo pripravili koledar, glasilo in publikacijo “Pagine di Storia – Resoconti di Vita Resiana Vol. V 1991 2000”.

 

2016

13 dnuw marča – Rozajanska kultürska hïša (Ravanca). Asemblea od sočuw. Občin zbor.

30 dnuw žužuladorja – Pujë (Solbica). Pravica od tukana. Pravljica tukana.

8 dnuw avošta – Awštrija. Ǧita won w Salisburgo. Kulturni izlet v Avstrijo.

10 dnuw avošta – Solbica. Festival domačega petja.

Od 11 dardu 16 dnuw avošta. Rezija. Somo pomagali naredi dokumentar ta-na Rezijo. Sodelovali smo pri pripravi dokumentarca o Reziji Der Tanz der Resianer y rezišerko Britta Wolf iz TV RBB .

30 dnuw satembarja – Vidan. Delavnica z Ljobo Jenče “Voci della memoria”.

2 dni otobarja – Rigolato. Wuže po nas. Z Ljobo Jenče smo predstavili naše domače pesmi.

27 dnuw novembarja – Solbica. Tu-w carkve je pel koro s Vrhnike. Med mašo je pel zbor iz Vrhnike.

Te zadnje misca isagä lëta somö delali za paraćät kolindrin 2017 anu šwöj Naš Glas . V zadnjih mesecih smo pripravili koledar in glasilo.

Associazione Culturale Museo Della Gente Della Val Resia

Via Udine, 12 - 33010 Resia/Rezija (UD)
tel./fax. +39 0433 53428
e-mail: info@rezija.com
P.IVA: 02602880300 - C.F.: 93009830303