Rezija - Resia

Kultura in navade

Dogodki v teku

 • No events
 • Kdo smo

  KULTURNO DRUŠTVO “ROZAJANSKI DUM”

  Kulturno društvo “Rozajanski Dum” so ga domači kulturni operaterji ustanovili leta 1983 z namenom, da bi pomagali pri ohranjanju in ovrednotenju rezijanske kulture. Velik del dejavnosti je posvečen domačemu slovenskemu narečju in od samega začetka je zato sodelovalo z raznimi strokovnjaki, jezikoslovci in kulturnimi ustanovami.

  Med dejavnostmi društva lahko štejemo predavanja o rezijanski kulturi v domači šoli, tečaje rezijanske pisave in slovnice za odrasle, publikacije, organizacija razstav in drugih kulturnih prireditev v dolini v ostalih krajih kjer je prisotna slovenska manjšina v deželi Furlaniji Julijski krajini in v Sloveniji.

  Jüdi ka so skärbali za to rozajansko kultüro anu rumuninjë so ǵali gorë te rozajanski kultürski čirkolo “Rozajanski Dum”, lëta 1983. Zawöjo isagä čirkolo dila nejveć rëči za branit tö rozajanskë rumuninjë anu isö an dila pa wkop ziz profesörji anu universitadi. Tu-w isëh litah an jë naredil već wridnih riči: an jë pomagal tu-w škuli wüčit kej od te rozajanske kultüre anu rumuninja, an jë pomagal organizät korse za se nawüčit pïšat, lajät anu pa gramatiko to rozajansko, an publikawa lïbrine, kolindrine anu šwöje, an organizawa kazanja anu drüge kultürske rëči bodi ći tu-w dulïni bodi ći tu-w drügih krajah, an dila wkop pa ziz to slavinsko minorančo ki jë tu-w naši reǵuni anu ziz drügimi minoranči.

  Predsednik

  Od lëta 2015 prešident čirkola to jë Sandro Quaglia Guket. Od leta 2015 predsednik društva je Sandro Quaglia Guket.

  Sandro Quaglia

  Circolo Culturale Resiano “Rozajanski Dum”
  Via Varcota, 1
  I – 33010 Resia/Rezija (Udine)
  Tel. 0039 0433 53428 — Cell. 0039 338 2273613 (S. Quaglia)
  E-mail: rozajanskidum@libero.it

  IBAN: IT24 T070 8577 4600 0000 0009 375
  Banka: CrediFriuli

  Društvo Rozajanski dum je včlanjeno v Zvezo slovenskih kulturnih društev/Unione dei circoli culturali sloveni

  Associazione Culturale Museo Della Gente Della Val Resia

  Via Udine, 12 - 33010 Resia/Rezija (UD)
  tel./fax. +39 0433 53428
  e-mail: info@rezija.com
  P.IVA: 02602880300 - C.F.: 93009830303