Rezija - Resia

Kultura in navade

Dogodki

3 Avg 2023 - 10:00

Pustil nas je Luigi PalettiRezijanska folklorna skupina “Val Resia” A.P.S. , žaluje ob smrti Luigija Palettija, zgodovinskega predsednika skupine od 1973 do 1988.

Odločilno je prispeval k rasti skupine, sodeloval z drugimi regionalnimi društvi, spodbujal in podpiral dejavnost U.G.F. (Zveza furlanskih folklornih skupin) in U.F.I (Italijanska folklorna zveza).

Pogreb bo jutri, v petek, 4. avgusta 2023, ob 14.30 v cerkvi na Ravanci.

Hvala vsem, ki se ga želite spominjati

 

Luigi Paletti

Luigi Paletti, roj. v Reziji 9.2.1040. Kot kulturni delavec in javni upravitelj je veliko energij vložil v sprožitev socio-ekonomske in kulturne rasti doline pod Kaninom in globoko zaznamoval kulturno in socialno življenje v dolini. Veliko je prispeval tudi k temu, da se je rezijanska skupnost izvlekla iz izoliranosti, v katero jo – v imenu jezikovne in kulturne posebnosti – še naprej silijo protislovenske, nacionalistične sile.

In Rezija se je tudi po njegovi zaslugi umestila v okvir slovenske manjšinske skupnosti v FJK, v območje, na katerem se izvaja zaščitni zakon.

Bil je član rezijanske foklorne skupine Gruppo folkloristico Val Resia (ki se je rodila leta 1838) in 15 let njen predsednik.

Leta 1983 je bil med ustanovnimi člani in odbornik kulturnega društva Rozajanski dum, kasneje, leta 1995, tudi Muzeja rezijanskih ljudi

Leta 1990 je bil med pobudniki odprtja sedeža ZSKD na Solbici.

Od začetka ‘80 let sodeluje v programu Radia Trst A Ta rozajanski glas, ki je namenjen prebivalcem Rezije, program je nekaj let tudi sam vodil.

Luigi Paletti je bil za dva mandata (1990-1999) župan Občine Rezija, in v tem svojstvu, je veliko naredil za ovrednotenje in zaščito rezijanske kulture. Zato se je veliko zavzemal tudi kot kot načelnik opozicije v občinskem svetu (1999-2004).

Pobudnik je bil ustanovitve, nekaj let tudi predsednik, naravnega Parka Julijskih Predalp, ki ima svoj sedež v Reziji.  Posebnost območja je izjemna biotska raznovrstnost, ki je nastala na stičišču Mediterana, Ilirije in Alp.

S sodelovanjem priznanih strokovnjakov, kot sta Han Steenweijk in Roberto Dapit, je izpeljal več projektov z namenom, da se rezijanščina ukorenini med mladimi generacijami in vstopi v domačo šolo. Sem sodi tudi dvojezična toponomastika, ki so jo med njegovim županovanjem postavili po vsej občini.

K boljši prepoznavnosti Rezije in k širitvi narodne zavesti med domačini je prispeval tudi s svojim publicističnim delom.

Uredil je tri knjige zgodovine Rezije iz zbirke “Pagine Resoconti di vita resiana”, pa še posebej III. (zgodovina 1971-1980), ki jo je bil autor Aldo Madotto deloma napisal) ter  IV.  (zgodovina 1981-1990).

“Poznati zgodovino je nujno, če hočemo razumeti vse, kar se je zgodilo in kar se danes dogaja. Samo informirana oseba lahko namreč objektivno in trezno presoja posamezne dogodke. ”  Tako je povedal avtor Luigi Paletti ob predstavitvi  V. knjige (zgodovina Rezije 1991-2000), ki obravnava dogodke, ki so zaznamovali življenje v dolini pod Kaninom v zadnjem desetletju prejšnjega stoletja, ki je bila oktobra 2018 ob 35. obletnici ustanovitve Društva Rozajanski dum.

Associazione Culturale Museo Della Gente Della Val Resia

Via Udine, 12 - 33010 Resia/Rezija (UD)
tel./fax. +39 0433 53428
e-mail: info@rezija.com
P.IVA: 02602880300 - C.F.: 93009830303