Rezija - Resia

Kultura in navade

Näš Glas / La nostra voce

Glasilo “Naš Glas/ La nostra voce” je nastalo decembra 2005 in je  izhajalo dvakrat letno. V letih 2010, 2011 in 2013 pa trikrat letno. Od leta 2014 pa enkrat. Na vsaki številki so objavljeni tudi strokovni članki o rezijanski kulturi in narečju, o delovanju društva “Rozajanski dum” in drugih domačih društev in skupin ter splošni članki o domači skupnosti in o slovenski skupnosti v deželi FJK

Šwöj “Naš Glas / La nostra voce“  jë bil publikän te pärvi vijäč dicembarja lëta 2005 anu an jë vilažal dwakrat w lëtu. Tu-w litah 2010, 2011 anu 2013 an jë bil publikän trïkrat w lëtu. Od lëta 2014 nur w lëtu. Ta-na wsakimu nümarju so publikani artïkulavi pa od profesörjuw ta-na to domaćo kultüro anu rumuninjë. To jë pa napïsanu od dëla od čirkola anu od drugih asočacjun, ka so tu-w Reziji anu ta-na Rezijo. So pa artïkulavi tu ka se mörë kapet, da zakoj somö pärt od te slavinske minoranče, ka jë tu-w naši reǵuni.

2021

Te pärvi nümar lëta 2021 – Dicembar 2021 /  Prva in edina štivilka za leto 2021 – Dicember 2021.

Naš glas La nostra voce 2021

2020

Te pärvi nümar lëta 2020 – Dicembar 2020 / Prva in edina štivilka za leto 2020 – December 2020 z prilogo posvečeno kandidaturi na nagrado ALMA

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta-na isimo nümarju:

 • intervišta ziz profesoreso Mileno Milevo Blazić, ka na študija pa pravice,
 • dëlu čirkola Rozajanski Dum,
 • dëlu Muzea od tih rozajanskih judi,
 • naš folklore,
 • dëlu Muzea brüsarjow,
 • drüge asočacjuni.

V tej številki:

 • intervju z profesorico Mileno Milevo Blazić,
 • delovanje kulturnega društva “Rozajanski Dum”,
 • delovanje muzeja rezijanskih ljudi,
 • delovanje rezijanske folklorne skupine,
 • delovanje muzeja brusačev,
 • delovanje društva ViviStolvizza,
 • in še drugi članki.

2019

Te pärvi nümar lëta 2019 – Dicembar 2019 / Prva in edina številka za leto 2019 – December 2019

2018

Te pärvi nümar lëta 2018 – Dicembar 2018 / Prva in edina številka za leto 2018 – December 2018

Ta-na isimo nümarju:

 • intervišta ziz arkeologo Angelo Borzacconi ta-na dila, ka so bile nakëd litus ta-na Gradu,
 • dëlu čirkola Rozajanski Dum,
 • dëlu Muzea od tih rozajanskih judi,
 • naš folklore,
 • Muzeo od brüsarja,
 • drüge asočacjuni.

V tej številki:

 • intervju z dr. Angelo Borzacconi, arheologinjo ki je avgusta letos vodila dela na Gradu nad Solbico,
 • delovanje kulturnega društva “Rozajanski Dum”,
 • delovanje Muzeja rezijanskih ljudi,
 • delovanje folklorne skupine “Val Resia”,
 • rezijanski brusači in Muzej brusacev,
 • delovanje društva ŽiviSolbica,
 • drugo.

2017

Te pärvi nümar lëta 2017 – Dicembar 2017 / Prva in edina številka za leto 2017 – December 2017

Ta-na isimo nümarju:

 • intervišta ziz profesörjon Roberton Dapiton, ka an študja pa pravice,
 • dëlu čirkola Rozajanski Dum,
 • dila Muzea od tih rozajanskih judi,
 • naš folklore,
 • Muzeo od brüsarja,
 • drüge asočacjuni.

V tej številki:

 • intervju z dr. Robertom Dapitom o domačem ustnem izročilu,
 • delovanje kulturnega društva “Rozajanski Dum”,
 • delovanje Muzeja rezijanskih ljudi,
 • delovanje folklorne skupine “Val Resia”,
 • rezijanski brusači in Muzej brusacev,
 • delovanje društva ŽiviSolbica,
 • drugo.

2016

Te pärvi nümar lëta 2016 – Dicembar 2016 / Prva in edina številka za leto 2016 – December 2016

Naš glas - La nostra voce Dicembar 2016

Ta-na isimo nümarju:

 • intervišta ziz Milanon Kučanon, ka to jë bil te pärvi prešident Repüblike Slovenije, ka na jë se ǵala gorë 25 lit na nazëd,
 • dëlu čirkola Rozajanski Dum,
 • dila Muzea od tih rozajanskih judi,
 • naš folklore,
 • Muzeo od brüsarja.

V tej številki:

 • intervju s prvim predsednikom Republike Slovenije dr. Milanom Kučanom,
 • delovanje kulturnega društva “Rozajanski Dum”,
 • delovanje Muzeja rezijanskih ljudi,
 • delovanje folklorne skupine “Val Resia”,
 • rezijanski brusači in Muzej brusacev,
 • delovanje društva ŽiviSolbica,
 • drugo.

2015

Te pärvi nümar lëta 2015 – Dicembar 2015 / Prva in edina številka za leto 2015 – December 2015

Nas Glas dicembar 2015

Ta-na isimo nümarju:

 • intervišta ziz Pjërinon Suhadolcon ta-na potres ki je bil lëta 1976,
 • dëlu čirkola Rozajanski Dum,
 • dila Muzea od tih rozajanskih judi,
 • naš folklore,
 • spomänj na Milkina Matičetovaga anu Paulina Merkuja,
 • naši brüsarji tu-w Banitkah.

V tej številki:

 • intervju z dr. Petrem Suhadolcem o potresu ki je bil leta 1976,
 • delovanje kulturnega društva “Rozajanski Dum”,
 • delovanje Muzeja rezijanskih ljudi,
 • delovanje folklorne skupine “Val Resia”,
 • rezijanski brusači in Muzej brusacev,
 • delovanje društva ŽiviSolbica,
 • drugo.

2014

Te pärvi nümar lëta 2014 – Otobar 2014 / Prva in edina številka leta 2014 – Oktober 2014

Nas Glas

Ta-na isimo nümarju:

 • intervišta ziz Marcon Stolfon ta-na minoranče,
 • te stare kartuline,
 • spomänj na Vittorja Di Lenardo Parïsarja,
 • itö ka dila naš foklore,
 • dokumentari Rai ta-na Renatina Quaglia Ǵukatavaa,
 • Cd Mali Rug / Glas neba Silvane Paletti Bertulave,
 • brüsarji tu-w Španji,
 • dëlu muzea.

V tej številki:

 • intervju z dr. Marcom Stolfom o jezikovnih manjšinah in turizem,
 • drugi in zadnji del diplomske naloge Annamarie Di Lenardo Kafolave o starih razglednicah Rezije,
 • članek v spomin Vittorja Di Lenarda Pariserja,
 • delovanje folklorne skupine “Val Resia”,
 • dokumentarec deželnega sedeža RAI-ja za FJK posvečen rezjanskemu pesniku Renatu Quagli,
 • Cd Mali rug / Glas Nega pesnice Silvane Paletti,
 • rezijanski brusači na mednarodnem simpoziju o brusaštvu v Španiji,
 • delovanje muzeja v Reziji.

2013

Te trëtnji nümar lëta 2013 – Dicembar 2013 / Tretja številka leta 2013 – December 2013

Nas Glas 3 - 2013

Tu-w isimo nümarju:

 • intervišta ziz Paolon Rumiz ta-na to pärwo wero,
 • da kaku naši judi so bili wbižali ko jë bila ta pärwa wera,
 • te stare kartuline,
 • da kaku to jë prow däržat mont naše kraje,
 • pra Žef Kramaro jë napïsal te pärvi lïbrin po näs za naše jüdi,
 • ti stari paramintavi ka ma cirkuw ta ta-na Ravanci,
 • dila od čirkola anu drügih asočacjun.

V tej številki:

 • Intervju z novinarjem Paolom Rumizom o prvi svetovni vojni,
 • Rezijanski begunci v prvi svetovni vojni,
 • Prvi del diplomske naloge Annamarie Di Lenardo o starih razglednicah,
 • Članek o pomembnosti vzderževanja okolja,
 • Članek ob 40 letnici smrti duhovnika Jožefa Kramarja, avtorja prve knjige napisane v domačem slovenskem narečju,
 • Članek o starih cerkvenih oblačilih cerkve na Ravanci,
 • Članki o delovanju kulturnega društva Rozajanski Dum in drugih društev.

Te sagont nümar lëta 2013 – Novembar 2013 / Druga številka  leta 2013 – November 2013

Pubblicazione2

Tu-w isimo nümarju:

 • intervišta ziz plavanon, don Alfonso Barazzutti,
 • artïkul da kaku so parhajali jüdi w pardun gorë na Ravanco,
 • da kaku naši brüsarji so šle w pardun nuw Santiago de Compostela,
 • dila od čirkola anu od drügih asočacjun.

Te pärvi nümar lëta 2013 – Satembar 2013 / Prva številka leta 2013 – September 2013

Nas Glas 1 -2013

30 LIT ČIRKOLA / 30° LETNICA KULTURNEGA DRUŠRVA “ROZAJANSKI DUM”

 • Tu-w isimo numarjo to jë napïsanu, da koj jë naredil naš čirkolo tu-w iseh 30 lit.

Arhiv glasila: 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005.

Associazione Culturale Museo Della Gente Della Val Resia

Via Udine, 12 - 33010 Resia/Rezija (UD)
tel./fax. +39 0433 53428
e-mail: info@rezija.com
P.IVA: 02602880300 - C.F.: 93009830303