Rezija - Resia

Kultura in navade

ARHEOnovice. Virtualna arheološka karta

Na spletni strani muzeja je objavljena prva interaktivna arheološka karta Rezije, na kateri so predstavljene vse arheološke najdbe v občini Rezija in tudi širše, o katerih vodita podatke Muzej in deželno nadzorstvo.

S tem pripomočkom lahko poglobimo različne vidike, povezane z arheološko dejavnostjo na tem območju. Obiskovalcem so na voljo posebne kartice v obliki pojavnih oken s fotografijami popisanih in shranjenih najdb ter tudi tistih, ki še niso ustrezno evidentirane. O teh zadnjih je na voljo samo kratek opis, ki je bil pridobljen od informatorjev, niso pa bile še ustrezno obdelane. V sekciji, posvečeni posameznim krajem, je pripisan tudi toponim kraja najdbe v slovenskem narečju. Za vsak kraj je naveden tudi sklic na tri zvezke knjige prof. Roberta Dapita z naslovom Sledi rezijske kulture v krajevnih imenih (Aspetti di cultura resiana nei nomi di luogo), v kateri lahko poglobite etimologijo iskanega toponima.

Na koncu so predstavljeni in na kratko opisani nekateri kraji, ki so zanimivi z arheološkega vidika, o njem se trenutno izvaja raziskava ali so zanj predvidene v prihodnosti.

 

Associazione Culturale Museo Della Gente Della Val Resia

Via Udine, 12 - 33010 Resia/Rezija (UD)
tel./fax. +39 0433 53428
e-mail: info@rezija.com
P.IVA: 02602880300 - C.F.: 93009830303