Rezija - Resia

cultura e tradizioni

Eventi culturali

Te rozajanski čirkolo “Rozajanski Dum jë organizäl već riči:

  • an jë pražantäl lïbrine,
  • an jë organizäl konvenje,
  • an jë se nalizal ziz našimi judmi, ka živïjo wkrej od Rezije,
  • an jë se nalizal ziz drügimi minoranči.

Il Circolo ha organizzato diversi incontri culturali quali:

  • presentazioni di libri e di altre pubblicazioni,
  • convegni,
  • incontri con i resiani residenti fuori Resia ed altro ancora,
  • incontri con altre minoranze.

 

 

08.08.2021 – SOLBICA/STOLVIZZA. MUZEO OD TIH ROZAJANSKIH JUDI/MUSEO DELLA GENTE DELLA VAL RESIA. PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI POESIE DI RENATO QUAGLIA

Plakat knjiga Renato Q 


(foto: Novi Matajur)

15.04.2015 – BIBLIOTECA “V. JOPPI” – SALA CORGNALI. PRESENTAZIONE ATTI DEL CONVEGNO “LINGUE E TURISMO. LE VARIANTI LOCALI DELLE LINGUE MINORITARIE COME ELEMENTI DI RICHIAMO TURISTICO”

15.04.15 Joppi foto di Novi Matajur 1

(da sinistra: Romano Vecchiet, direttore della biblioteca civica “V. Joppi” di Udine, Pamela Pielich, Civici Musei di Udine, Franca Battigelli, Università di Udine, Marco Stolfo, Università degli Studi di Udine, Luigia Negro. Circolo Culturale Resiano “Rozajanski Dum”, Lorenzo Fabbro, ARLeF, Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane).

31.03.2015 – KULTURNI DOM (Via Filzi) TRIESTE. EVENTO DEDICATO AL DR. ACCADEMICO MILKO MATIČETOV

Življenje in delo etnologa akademika Milka Matičetovega sta bila v središču srečanja v Narodnem domu, kjer so pisatelj Boris Pahor, etnolog in jezikoslovec Roberto Dapit, etnomuzikolog Julijan Strajnar, prof. Jožica Malešič, rezijanska pesnica Silvana Paletti in predsednica kulturnega društva Rozajanski dum Luigia Negro zbranim slušateljem razkrili marsikatero skrivnost o najbolj znanem raziskovalcu Rezije. Odlično obiskano srečanje je organiziralo Slavistično društvo Trst-Gorica-Videm, ki je želelo počastiti spomin na vztrajnega in zagnanega ustvarjalca.
Uvodno besedo je prevzela prof. Marija Pirjevec, ki je opozorila, zakaj je bil Matičetov tako navezan na Rezijo. Po pripovedovanju govornice je akademik v tej dolini odkril posebno estetsko moč, ki je značilna za tamkajšnje pripovedke in zgodbe. Okroglo mizo o Milku Matičetovem je nato povezovala prof. Loredana Umek, ki je na kratko predstavila posebnost njegovega raziskovanja. Raziskoval je namreč celotni slovenski etnični prostor, pri čemer se je najbolj intenzivno posvečal obrobnim pokrajinam, poleg Rezije tudi Posočju, slovenski Istri in Krasu. Več o raziskovanju Rezije je povedal jezikoslovec in etnolog Roberto Dapit, ki se je spomnil svojega prvega srečanja z bodočim mentorjem in prijateljem. Izpostavil je nekaj utrinkov iz Matičetovega obsežnega opusa, ki obsega zbiranje in raziskovanje slovenskega ljudskega izročila, še posebej ljudskega pripovedništva. Kot je spomnil, je Matičetov v Reziji zbral več kot 3000 pravljic, in dodal, da je bila posebnost njegovega raziskovanja terensko delo. (Primorski dnevnik 1.04.2015)

55884_640264_150331db02_6312103_medium

(Immagine dal sito www.primorski.it)

20.03.2015 – CANKARJEV DOM (LJUBLJANA) -18. PRIPOVEDOVALSKI FESTIVAL, 19 – 21. 03.2015. PRAVLJICE DANES 2015. Matičetove pravljice. Za spomanot Milka Matičetovaga (1919 – 2014) so se pravile te rozajanske pravice, pa po näs (Luigia Negro) anu jë se zapëla na rozajanska wužica (Silvana Paletti). 18. FESTIVAL DEL RACCONTO, 19 – 21.03.2015. LE FAVOLE OGGI 2015. Le favole di Matičetov. A ricordo del dr. acc. Milko Matičetov (1919 – 2014) sono state raccontante favole della Val Resia anche in resiano (Luigia Negro) ed è stato cantato un canto tradizionale (Silvana Paletti).

17.03.2015 – GRAD KROMBERK (NOVA GORICA). Serata dedicata a Resia e all’emigrazione. Titolo: REZIJA kako so možje odhajali od doma in žene ostajale na domu.

IMG_5832

24.01.2015 – PALUZZA. TO GORE W PALUZZI. IL LUNARI FAT IN CJARGNE E NO DOME. Prežentacjun kazanja kolindrinuw narëd tu-w Ćarnji anu në köj ito. Jë pa te rozajanski kolindrin. Presentazione della tradizionale rassegna di calendari realizzati in Carnia e non solo. Tra i calendari esposti anche quello di Resia.

04.10.2014 – TIMAU (PALUZZA). PREŽENTACJUN LÏBRINA TU KA TO JË NAPÏSANU ITÖ KA TO JË BILU RAČANË KO JË BIL KONVENJO SATEMBARJA LËTA 2008 TA-NA JAZÏKE ANU TURIZMO. PRESENTAZIONE DEGLI ATTI DEL CONVEGNO “LINGUE E TURISMO. LE VARIANTI LOCALI DELLE LINGUE MINORITARIE COME ELEMENTI DI RICHIAMO TURISTICO”

Atti convegno Lingue e Turismo

IMG_9013

Da sinistra: Marco Stolfo, MuMuCei Università degli Studi di Udine, Enzo Marsilio, consigliere Regione Friuli Venezia Giulia, Massimo Mentil, sindaco del Comune di Paluzza, Luigia Negro, presidente Circolo Culturale Resiano “Rozajanski Dum”, Velia Plozner, Circolo Culturale “G. Unfer” di Timau.

 

19.06.2014 – ŠPIETAR/SAN PIETRO AL NATISONE. CONVEGNO SCIENTIFICO “LA LETTERATURA CONTEMPORANEA NELLA SLAVIA FRIULANA TRA TRADIZIONE E NUOVE SFIDE. ZNANSTEVI  POSVET “SODOBNA LITERATURA V BENEŠKI SLOVENIJI MED TRADICIJO IN NOVI IZZIVI”. 

vabilo-invito

30.11.2013 – ROZAJANSKA KULTURSKA HIŠA (RAVANCA). 30 LIT DELA. 30 ANNIVERSARIO.

Somö spomanïli skuza litrate wse dila ka somö naredili dardu injän. Attraverso le immagini abbiamo riporcorso i 30 anni di attività del circolo.

Tjasa 10

Tjasa 6

Tjasa 1

CIMG2538

11-12.10.2013 – KRANJ (SLOVENIJA). ZBOROVANJE SLOVENSKEGA MUZEJSKEGA DRUŠTVA. Riunione dell’Associazione Museale Slovena. Durante l’evento sono state presentate anche le attività dell’Associazione Culturale “Museo della Gente della Val Resia” e del Circolo Culturale Resiano “Rozajanski Dum”.

Prvi del zborovanja v občinski stavbi / Prima parte della riunione nella sala del municipio di Kranj.

Kranj 1

Drugi del zborovanja na sedežu kranjskega muzeja / Seconda parte della riunione nella sede del museo di Kranj.

Kranj 2

V tem delu sta prestavili svoje delovanje Luigia Negro (kulturno društvo “Rozajanski Dum” in kulturno društvo “Muzej rezijanskih ljudi) in Milvana Arko Pijevac (Hrvaško muzejsko društvo). Predstavila ju je predsednica slovenskega muzejskega društva Verena Štekar Vidic. / In questa parte dell’assemblea sono intervenute Luigia Negro (presentazione delle attività del Circolo Culturale Resiano “Rozajanski Dum” e dell’Associazione Culturale “Museo della Gente della Val Resia”) e Milvana Arko Pijevac (Associazione museale croata). Sono state presentate da Verena Štekar Vidic, presidente dell’Associazione Museale Slovena.

Kranj 3

17.06.2013 – KAMBREŠKO KANAL OB SOČI (SLOVENIJA). 11. KULTURNI DNEVI POD GLOBOČAKOM. Pa litus somo bili ta-na Kambrešken za njeh lipo fjëšto. Radë se nalažamo wsakë lëtu pa za spomanot rejnika Dominika Užbe, ka an jë živil anu an jë wmar iten. Anche quest’anno abbiamo partecipato all’evento culturale Kulturni dnevi pod Globočakom organizzato dal locale circolo culturale e ricreativo di Kambreško. Jë bilo već rači za vïdët:

so bile žane ki so pële

Immag028

ano žane ka so barbale jajca

Immag030

31.05.2013 – SAN PIETRO AL NATISONE. CENTRO CULTURALE SLOVENO.  Incontro in occasione del 35° anniversario della Conferenza sulle comunità etnico linguistiche organizzata dalla Provincia di Udine nel 1978. Sono intervenuti: Aldo Clodig, Luigi Paletti, Giorgio Banchig, Viljem Cerno, Elio Berra e Giuseppe Chiabudini. Ha condotto: Jole Namor.

10.05.2013 – MALBORGHETTO-VALBRUNA (UD). PALAZZO VENEZIANO. INCONTRO MINORANZE LINGUISTICHE. L’incontro è stato organizzato dalla Società Filologica Friulana e dallo Slori-Slovenski raziskovalni institut in collaborazione con il Comune e le associazioni slovene e tedesca della Val Canale. Durante l’incontro è stato anche presentato il libro, edito dalla Regione e realizzato dai due istituti organizzatori dell’evento, dal titolo “Indagine sulle comunità linguistiche del Friuli Venezia Giulia”.

File0001

19.02.2013 – KOPER/CAPODISTRIA. TRASMISSIONE TELEVISIVA “SPRIHODI” DEDICATA AL MUSICISTA, COMPOSITORE E LINGUISTA PAVLE MERKU’. In studio il dirigente di cori Ambrož Čopi e Luigia Negro. Guarda: http://tvslo.si/#ava2.159106917;

29.01.2013 – KOBARED – TRËTNJA ANU ZADNJA LECJUN TOGA ROZAJANSKAGA RUMUNINJA. ISÖ JË ORGANIZÄL ZAVOD FENIKS

25.01.13 – PRESENTAZIONE DELL’ANNUARIO “TRINKOV KOLEDAR”. CENTRO CULTURALE SLOVENO. SAN PIETRO AL NATISONE. Di Resia sono pubblicati: favole, poesie, un articolo sui 30 anni di attività del Circolo Culturale Resiano “Rozajanski Dum” ed un articolo in memoria di Severino Negro.

19.01.13. IL LUNARI FAT IN CJARGNE. TIMAU. Apertura mostra calendari tra i quali anche il calendario resiano edito dal Circolo Culturale Resiano “Rozajanski Dum”. La mostra resterà aperta fino al 3 febbraio.

29.12.12 – NATIVITAS 2012 – SOLBICA – NAŠE STARE WUŽE – KONCERT ZIZ LJOBO JENČE ANU ZIZ TEMI MLADIMI Z ČIRKOLA ZBILJE.

27.12.12. DIRETÖR OD RAI-JA TU-W TÄRSTË ANU DIRETÖRJI OD TE SLAVINSKE SECJUNI SO RIČAVALI TO SRABÄRNO ZVÏZDO, KA JË DALA ASOČACJUN “VIVISTOLVIZZA” ZA TRAŽMIŠJUN PO NÄS “TE ROZAJANSKI GLAS”.

  

Ta-na litrato, z te hüde na to döbro roko, so: Fabrizio Binacchi, te növi diretör od Rai-ja tu-w Tärstë, Martina Repinc, diretriče od te slavinske secjuni Rai-ja tu-w Tärtstë, Marija Brecelj, ka na paraćawa wsaki tëdan tražmišjuni “Te rozajanski glas”, Sergio Chinese šïndik, Nataša Sosič anu Igor Tuta ka to jë bilu diretriče anu diretör od te slavinske secjuni Rai-ja tu-w Tärstë, Giancarlo Quaglia, prešident od asočacjuni “ViviStolvizza” anu plavan, don Gianluca Molinaro.

19.10.2012 – KOBARID  ŽAGA – PRAVICE Z REZIJE – FAVOLE DALLA VAL RESIA CON SILVANA PALETTI E LUIGIA NEGRO

29.09.2012 – NA OBIRSKEM – ŽELEZNA KAPLJA/EISENKAPPEL (AUSTRIA) – PISATELJSKO SREČANJE – INCONTRO LETTERARIO

 

30.07.2012 – KANAL OB SOČI. EVENTO CULTURALE “KNJIŽNICA POD KROŠNJAMI”. RACCONTI DELLA VAL RESIA. TU-W KANALU OB SOČI SOMO PRAVILI TE ROZAJANSKE PRAVICE

14.07.2012 – IL CIRCOLO CULTURALE Po.Be.Re. IN VISITA A RESIA

30.06.2012 – LESEplatz – RECITA E LETTURA DI POESIE – KLAGENFURT / CELOVEC

W saböto 30 dnuw jünja opuldnë tu-w Ciwcë blïzu te vilïke gurïce, se jë muglo čot te rozajanski glas. Silvana Paletti Bertulawa anu profesör Reinhard Kacjanka sta rakla anu lajala Šilvanine poezije, ka so napïsane tu-w lïbrinu Resia, Der Gesang der Erde, ka jë publikala Mohorjeva tu-w Ciwcu lani. Tu-w isimu lïbrinu so wüže od Rinina Chinese Hoǵina anu poezije od Silvane Paletti Bertulave anu od Renatina Quaglia Ǵukatavaga. Ni so napisane po näs anu po niškin. Od Rezije jë napïšel prof. Reinhard Kacjanka anu tu-w zarobit jë pa bibliografija Rezije.

16.06.2012 – PARTECIPAZIONE ALLA 10ª EDIZIONE DEI “KULTURNI DNEVI POD GLOBOČAKOM”

Il legame tra Kambreško e Resia è dovuto ad un arrotino originario di Stolvizza, Domenico Usbe che trascorse gran parte dei suoi ultimi anni in quella zona affilando coltelli e forbici e sistemando pignatte. Nel 1957 morì all’età di 75 anni e fu sepolto nel cimitero locale. Da diversi anni, nell’ambito dei tradizionali Kulturni dnevi pod Globočakom (Le giornate culturali sotto il monte Globičak), questo paese organizza, in suo ricordo, alcune iniziative alle quali partecipa sempre anche una delegazione degli arrotini di Stolvizza e del nostro circolo.

Interessanti sono stati i risultati delle ricerche archivistiche sull’arrotino Domenico. È emerso, infatti, che il nonno paterno fu un certo Bartolomeo Usbe, proveniente da Selce del Kranjo (attuale Slovenia). Con ogni probabilità il nome originario era, Jernej, (tradotto in italiano come Bartolomeo) infatti, il nome di casato degli Usbe era Arnejavi. Jernej si sposò con Pasqua Negro ed ebbe sette figli tra i quali il padre di Domenico, Giacomo, che da Stolvizza, con la famiglia, emigrò nuovamente in Slovenia a Kočevje. Una delle figlie di Jernej  ebbe, tra i propri figli, anche Carlo Quaglia dal quale i discendenti presero il nome di Karlinavi.

Una storia questa molto interessante che solo la ricerca archivistica ha potuto portare alla luce e che dimostra la presenza della mobilità fin dal passato, degli abitanti di Resia, mobilità che era legata soprattutto ad esigenze di tipo lavorativo. Nelle immagini alcuni momenti presso il cimitero di Ročinj nel luogo ove fu sepolto Domenico Usbe.

   

 

26, 27 e 28 SETTEMBRE 2008 – 25° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE

Venerdì 26 settembre, alle ore 20,30 – in occasione della Giornata Europea delle Lingue -, presso il Centro Culturale “Ta rozajanska kultürska hïša” si è svolta la presentazione del libro fotografico “Tre vallate Tre culture / Tri duline Tri kulture” con immagini di Santino Amedeo e testi di vari autori. Il libro presenta la Val Resia, la Val Sarmento (Basilicata) abitata dalla comunità arberesh e la Vallata dell’Amendolea (Calabria) abitata dalla comunità grecanica. (Il libro è stato dato in omaggio al Presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, in occasione della sua visita in Friuli Venezia Giulia nel mese di maggio 2012).

Tre vallate Tre culture - Tri duline Tri kulture

Santino Amedeo

Abbiamo avuto modo di ascoltare le varie lingue minoritarie. Nell’immagine l’applaudito intervento in grecanico.

100_6839

Abbiamo potuto vedere anche i meravigliosi costumi della comunità arbereshe…

i costumi arbereshe particolare del costume arbereshe

e quelli della comunità grecanica.

costume grecanico

Per concludere ballo finale con i danzerini del Gruppo “Folkloristico VAl Resia” aperto a tutti.

Si danza insieme

Per l’occasione è stata allestita anche una mostra con immagini, oggetti tipici e pubblicazioni delle tre vallate.

Specialità gastronomiche tessuti

Sabato 27 settembre a partire dalle 9.00 – in occasione della Giornata mondiale del Turismo – si è tenuto, sempre presso il Centro Culturale “Ta rozajanska kultürska hïša” il convegno sul tema “LINGUE e TURISMO – Le varianti locali delle lingue minoritarie come elementi di richiamo turistico” con il quale si è intenso promuovere un momento di incontro e di scambio delle esperienze in corso nonché una valutazione delle opportunità ma anche dei problemi e la loro eventuale soluzione. Al convegno hanno preso parte operatori culturali della Vallata Amendolea (Calabria), della Val Sarmento (Basilicata), del Friuli, di Sauris, di Timau e di Resia ed area slovena. A condurre l’evento è stato il noto giornalista ed operatore culturale Federico Rossi. I lavori sono stati introdotti dal dott. Marco Stolfo, Direttore regionale del Servizio identità linguistiche, culturali e corregionali all’estero. E’ intervenuto , inoltre, il prof. Roberto Dapit docente presso l’Università degli Studi di Udine.

Domenica 28 settembre a partire dalle 14.00 festeggiamenti finali aperti a tutti  presso la baita alpina a Stolvizza/Solbica con musiche, balli, prodotti tipici e prelibatezze delle tre vallate (Val Resia, Val Sarmento e Vallata Amendolea).

Gli eventi sono stati realizzati con la collaborazione diretta della Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale istruzione, cultura, sport e pace; con la partecipazione della Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro – Val Canale, del Comune di Resia, del Parco Naturale delle Prealpi Giulie, della Zveza slovenskih kulturnih drustev/Unine dei circoli culturali sloveni, dell’Istituto per la Cultura Slovena, dell’Ecomuseo Val Resia e con il patrocinio dei Comuni delle Vallate del Sarmento e dell’Amendolea nonché dei comuni di Paluzza e Sauris.

 

 

 

 

 

 

Associazione Culturale Museo Della Gente Della Val Resia

Via Udine, 12 - 33010 Resia/Rezija (UD)
tel./fax. +39 0433 53428
e-mail: info@rezija.com
P.IVA: 02602880300 - C.F.: 93009830303