Rezija - Resia

Kultura in navade

Dogodki v teku

  • No events
 • Kdo smo

  KULTURNO DRUŠTVO “ROZAJANSKI DUM”
  Kulturno društvo »Rozajanski dum« iz Rezije je nastalo leta 1983 na pobudo krajevnih kulturnih delavcev z namenom, da bi spodbudili in ovrednotili lokalno kulturo. Kulturna dejavnost društva daje poseben poudarek jeziku oziroma krajevnemu narečju in zato sodeluje s priznanimi jezikoslovci in univerzami. Od vsega začetka je društvo priredilo raznovrstne pobude: tečaje rezijanske kulture v šolah, tečaje rezijanskega pravopisa in slovnice za odrasle, izdalo razne publikacije (knjige, koledarje, glasilo »Naš Glas / La nostra voce«, organiziralo razstave in kulturne dogodke v dolini ter v drugih krajih, vzpostavilo sodelovanja s slovensko manjšino v deželi FJK in z drugimi jezikovnimi manjšinami.

  TE ROZAJANSKI KULTÜRSKI ČIRKOLO »ROZAJANSKI DUM«
  Jüdi ka so skärbali za to rozajansko kultüro anu rumuninjë so ǵali gorë, lëta 1983, te rozajanski kultürski čirkolo “Rozajanski Dum”. Zawöjo isagä čirkolo dila nejveć rëči za branit tö rozajanskë rumuninjë anu isö an dila pa wkop ziz profesörji anu universitadi. Tu-w isëh litah an jë naredil već wridnih riči: an jë pomagal tu-w škuli wüčit kej od te rozajanske kultüre anu rumuninja, an jë pomagal organizät korse za se nawüčit pïšat, lajät anu pa gramatiko to rozajansko, an publikawa lïbrine, kolindrine anu šwöje, an organizawa kazanja anu drüge kultürske rëči bodi ći tu-w dulïni bodi ći tu-w drügih krajah, an dila wkop pa ziz to slavinsko minorančo ki jë tu-w naši reǵuni anu ziz drügimi minoranči.

  NOVO VODSTVO.

  Na zadnji seji skupščine, ki je bila v soboto 25 aprila 2015 je bilo izvoljeno novo vodstvo. Za predsednika je bil izvoljen Sandro Quaglia Ǵuket.

  Sandro Quaglia

  Circolo Culturale Resiano “Rozajanski Dum”
  Via Varcota, 1
  I – 33010 Resia/Rezija (Udine)
  Tel. 0039 0433 53428 — Mobi 0039 338 2273613 (S. Quaglia)
  E-mail: rozajanskidum@libero.it

  Član: Zveze slovenskih kulturnih društev/Unione dei circoli culturali sloveni

  Associazione Culturale Museo Della Gente Della Val Resia

  Via Udine, 12 - 33010 Resia/Rezija (UD)
  tel./fax. +39 0433 53428
  e-mail: info@rezija.com
  P.IVA: 02602880300 - C.F.: 93009830303