Rezija - Resia

Kultura in navade

Dogodki

25 Jul 2020 - 07:15

Pravljica po vasiNO PRÀVICO…PO VASE / PRAVLJICA … PO VASI

Ta-na Solbici avošta jë rüdi kej lipaa za otroke, pa litos: na lipa pravica. Isa pravica to jë ta od zeca anu od sinïća. Tej wsakë lëtu iso pravico se mörë jo lajät ta-na panele anu pa vïdët kej anu isö po ni poti tu-w wase aliböj blïzu vase. Lani jë bila pravica ta od grofa tu-w Mužacë za wojo ka lani to so bili 900 lit ka abacïja jë bila žinana. Litus pravica počnüwa ito ka jë Muzeo od ti rozajanskih judi, ta-za carkwo ano na gre ta-na Skalo ta, gorë po Lazu ano na se rivawa ta-na pjaceti. Tu-w pet krajev so mörë lajät iso pravico në köj po nes ma pa po laškin, po slavinskin anu po inglëškin za wojo ka ta-na Solbici parhajajo karjë pa tih furešt. Pravica jë na vïdanjë od saböte 25 dnuw žažaladörja ano na ćë ostät dardu warh avošta.

Na Solbico se vrača tradicionalna prireditev, posvečena rezijanskim pravljicam.
Vsako leto Muzej rezijanskih ljudi skupaj s kulturnim društvom Rozajanski Dum in društvom ViviStolvizza ponuja vodeno pot po Solbici ali po okolici vasi s posebno pravljico.
Lani smo predstavili legendo o grofovem sinu z muškega gradu. Legenda nas je popeljala v spominjanje na zgodovinsko osebnost kneza Koclja, ki je svoj grad v Mužcu podaril oglejskemu patriarhatu z zahtevo, naj  na mestu gradu postavijo opatijo. Lani smo se s to pravljico spomnili 900. obletnice posvetitve cerkve, zato ker je bila tudi Rezija del opatijskega fevda.
Junaka letos izbrane pravljice pa sta otrok in zajec.
Ta pravljica je samo ena izmed pravljic, ki so predstavljene v razstavi  Od puvijala dardu karsta / Dalla nascita al Battesimo / Od rojstva do krsta, trenutno na ogled v Muzeju rezijanskih ljudi na Solbici. Pravljična pot se začne prav v muzeju, nadaljuje se po zaselku Laz in se končuje na malem vaškem trgu pri Stari butegi.
Otvoritev pravljične poti je bila predvidena v soboto 25. julija popoldne, a zaradi epidemije koronavirusa predstavitve z branjem pravljice, tako kot je bilo po navadi.
Muzej pa kljub temu vabi vse k obisku omenjene razstave in spoznavanju pravljice o otroku in zajčku … na koncu vsakega obiskovalca čaka lepo presenečenje.

Associazione Culturale Museo Della Gente Della Val Resia

Via Udine, 12 - 33010 Resia/Rezija (UD)
tel./fax. +39 0433 53428
e-mail: info@rezija.com
P.IVA: 02602880300 - C.F.: 93009830303