Rezija - Resia

cultura e tradizioni

Muzej

Muzej rezijanskih ljudi / Muzeo od tih rozajanskih judi

THE MUSEUM IS CLOSED

W saböto 14 dnuw otobarja lëta 2017 somo oǵali muzeo ta-par Plocavin. V soboto 14. oktober 2017 je bilo odprtje novih muzejskih prostorov v Plocavi hiši na Solbici.

Tu-w muzeo se mörë vïdët no kühinjo anu no ćanibo po starin (tu-w hïšici)
V muzeju je na ogled stara kuhinja in spalnica (v hišici)

 

anu kazanjë od tih rozajanskih pravic, ka bo na vïdanjë dardu otobarja 2019.  
in razstava posvečena domačemu ustnemu izročilu, ki bo na ogled do oktobra 2019.

Jë na štancja pravic,
Je soba pravljic,

(foto: Graphica)

(foto: Graphica)

jë štancija od itëh, ka so pravili pravice,
je soba pripovedovalcev,

jë štancija od pravic näšnji din,
je soba o pravljicah danes,

(foto: Graphica)

anu od itëh, ka so študijali pravice.
in soba raziskovalcev.

Pomagali so: arh. Donatella Ruttar, prof. dr. Roberto Dapit, dr. Andrej Furlan.

Oǵan wsaki din: 10.00 – 13.00 anu 14.00 – 16.00 
Muzej je odprt vsak dan: 10.00 – 13.00 in 14.00 – 16. 00 (zaprt: Novoleto, Veliko noč, Božič)

Za drüge informacjuni poklïčïta / Za druge informacije lahko pokličite: ++39 (0)433 53428

Naslov: Ul./Via Udine, 11 Solbica/Stolvizza 33010 Rezija/Resia (Udine/Viden) Italija

e-pošta: muzej@rezija.com

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼

 

Te pärvi muzeo (1998 – 2016)

Trï lita döpö ka jë bila ǵana gorë asočacjun, lëta 1998, tu-w nin prefabrikato ta-za Wurbjaci, tu-w Bili, jë se nastavilo tö pärvë kazanjë od tih starih riči tu-w Reziji. Proǵët bil ga naredil ing. Marko Jagodic, ka an löpo pranaredil mësta ta-z nutra. Ziz asočacjunjo so pomagali ti mladi slavinski z Tärsta ano z Gurïce ka so bili paršle w Rezijo skuza Mladinski raziskovalni Tabor Rezija ’89. Une wkop ziz timi mladimi tu-w Reziji so dorivali tu-w malu časa nastavit kazanjë. Wsë isö jë wödil Andrej Furlan. 

Prvi muzej (1998 – 2016)

Leta 1998, v tretjem letu delovanja društva, je bila odprta v kraju “ta za Urbjaci” v Bili, prva muzejska zbirka z naslovom Naš muzeo.
Načrt notranjega prostora je izdelal inž. Marko Jagodic, ki je kljub skromnemu prostoru na voljo prijetno in funkcionalno uredil lokacijo razstave.
Društvo je ob tej priložnosti vzpostavilo sodelovanje z Mladinskim raziskovalnim Taborom Rezija 98, ki so ga sestavljali mladi Slovenci iz Tržaškega in Goriškega.
S skupnim delom domače mladine in mladih s Tabora je na pobudo Andreja Furlana stalna zbirka v zelo kratkem času zaživela.

 

 

Associazione Culturale Museo Della Gente Della Val Resia

Via Udine, 12 - 33010 Resia/Rezija (UD)
tel./fax. +39 0433 53428
e-mail: info@rezija.com
P.IVA: 02602880300 - C.F.: 93009830303