Rezija - Resia

Kultura in navade

Sodelovanja

PROJEKT “MI SMO TU”

Muzej rezijanskih ljudi je vključen v deželnem projektu “MI SMO TU” ki ga vodi Inštitut za slovensko kulturo v Špetru. Namen projekta je tudi promocija vključenih muzejev.

MUZEJSKA MREŽA VIDEMSKE POKRAJINE

DOGOVORA O SODELOVANJU 2009-2013, 2014-2016

Kulturno društvo “Muzej rezijanskih ljudi” je vstopilo v muzejsko mrežo videmske pokrajine, katere cilj je optimizacija bogate in razvejane krajevne muzejske dediščine z usklajevanjem dejavnosti za promocijo in ovrednotenje muzejev, ki so včlanjeni v isto mrežo. Tovrstno povezovanje omogoča nudenje kvalitetnejših storitev uporabnikom in torej boljšo ponudbo na področju kulture.

www.provincia.udine.it/musei/italiano/Pages/default.aspx

Guida musei Provincia 2015

(Katalog muzejev)

MUZEJSKA MREZA ZBORZBIRK – Evropski projekt Italija – Slovenija 2007 / 2013

Logo

Namen projekta ZBORZBIRK je strokovno obdelati, ovrednotiti in promovirati zbirke kulturne dediščine, ki so jih v preteklosti ustvarili domačini. Te zbirke so posebna kulturna dragocenost krajev v Kanalski dolini, Reziji, Nadiških in Terskih dolinah na italijanski ter v Gornjesavski dolini, na Tolminskem, Kambreškem, Ligu in v Brdih na slovenski strani. Med njimi je nekaj lokalnih muzejskih zbirk, večinoma pa gre za zbirke, ki jih zbiralci hranijo na svojih domovih. Predmeti, fotografije in listine v zbirkah pričajo o načinu življenja prebivalcev teh krajev, tj. o gospodarskih dejavnostih, od poljedelstva in živinoreje do gozdnega gospodarstva, o prehrani, prometu, obrti in trgovini, sezonstvu in izseljenstvu, družbenih odnosih in zgodovinah družin, šegah družinskega in letnega kroga, vaških praznikih, glasbi, umetnosti, verovanju itd. Skoraj vse zbirke vsebujejo tudi predmete iz 1. in 2. svetovne vojne.

Ohranjeni predmeti, fotografije in listine bodo dokumentirani, fotografirani in skenirani, zbrani bodo podatki o njihovi izdelavi in uporabi, zapisana in videodokumentirana bodo pričevanja o predmetih, zbrano bo pripovedno izročilo o krajih, kjer se zbirke nahajajo, izbrane pripovedi pa bodo transkribirane in dialektološko predstavljene. Arhivsko avdiovizualno gradivo iz Kanalske doline, Rezije, Terskih in Nadiških dolin bo presneto in preneseno na digitalne nosilce. Tako bodo poleg predmetov prišli v ospredje tudi narečni nazivi in zgodbe o predmetih, ki bodo dialektološko obdelane in postavljene v širši kontekst. Predstavljene bodo na videoposnetkih, v knjižnem vodniku, na zloženkah, plakatih, označevalnih tablah, v strokovnem zborniku in na spletni strani. S projektom bo vzpostavljena mreža zbirk, ki bo ostala odprta za vključevanje novih zbirk in zbiralcev in za njihovo nadaljnjo promocijo. Projekt bo z ovrednotenjem, ureditvijo in predstavitvijo zbirk, s prenovo in popravilom objektov za zbirke in za turistične informacijske točke omogočil izrabo doslej neznanega turističnega potenciala teh krajev ter spodbudil razvoj kulturnega in izobraževalnega turizma.

Projektne aktivnosti, utemeljene na izhodiščih operativnega programa čezmejnega sodelovanja, bodo prispevale k poglobljenemu poznavanju kulturnih značilnosti in jezikovne raznolikosti v obmejnem območju. Sodelovanje pri projektu pa bo spodbujalo tudi medsebojno sodelovanje prebivalcev obmejnih krajev.

Projekt ZBORZBIRK je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Za vsebino spletne strani so odgovorni izključno partnerji projekta ZBORZBIRK.

www.zborzbirk.zrc-sazu.si

Guida ZborZbirk
(Katalog muzejev ZborZbirk)

EKOMUZEJ REZIJE

Ekomuzej doline Rezije sestavlja mreža poti in krajev, ki izpostavljajo značilnosti in posebnosti doline. V postopkih za pridobitev naziva Ekomuzej je bilo zelo pomembno sodelovanje z Naravnim Parkom Julijskih Predalp.
Ekomuzej, v katerega je vključena tudi etnografska zbirka društva »Muzej rezijanskih ljudi« – Naš Muzeo, je nova oblika kulturne ponudbe, ki se razvija v obliki pravega muzeja na prostem in prispeva k ovrednotenju naravnih ter zgodovinsko-etnografskih virov teritorija. Muzej lahko obiščete s pomočjo tematskih poti, ki povezujejo kulturno identiteto s turistično in gospodarsko promocija tega območja.

POVEZAVE 

Muzejska mreža videmske pokrajne:  www.provincia.udine.it/musei/italiano/Pages/default.aspx

Čezmejna muzejska mreža Italija-Slovenija: http://zborzbirk.zrc-sazu.si

www.carniamusei.org

www.museifriuliveneziagiulia.it

www.transmuseum.org

www.kobariski-muzej.si

www.etno-muzej.si

Associazione Culturale Museo Della Gente Della Val Resia

Via Udine, 12 - 33010 Resia/Rezija (UD)
tel./fax. +39 0433 53428
e-mail: info@rezija.com
P.IVA: 02602880300 - C.F.: 93009830303